WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Veiskillet på Moholt

Fra WikiStrinda
Revisjon per 15. jan. 2011 kl. 15:30 av Jan (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk

Veiskillet på Moholt er et velkjent sted i Strinda. Huset ble oppført i 1896 og påbygd i 1913. Modernisert i 1953. Bygget var eid av Det Norske Totalavholdsselskap. Tomta ble solgt av Per Fjermstad som eide Karinelund.

Bygningen var mye benyttet til juletrefester og andre sammenkomster.Det var også innviet til bedehus, slik var det ikke adgang dans eller bruk av alkohol. Byggets første etasje inneholdt møtesal og restaurant-kjøkken.

I 2. etasje var hovedsentralen for Strindens telefonsselskap fra 1896-1948. Dette var et privat selskap. I 1937 overtok Televerket. Sentral også for Jonsvatnet og Ranheim. I 2. etasje var det også vaktmesterleilighet.

Bygningen ble revet i forbindelse med byggingen av Omkjøringsvegen og tilpasning av vegsystemene i området.

Her ser vi 2 postkort med flyfoto fra hhv 1952 og 1937.

Veiskillet på Moholt

Veiskillet på Moholt- 1937

Rett bak Veiskillet ligger Vold gård. Til høyre ligger Strinda samvirkelag på eiendommen Vegamot. Fokstua skimtes til høyre.

Kilde

  • 1. Norges bebyggelse Nordlige seksjon - herredsbindet for Sør-Trøndelag. A/S Norsk Faglitteratur G. Reinert. Bilde foreligger av gården i opplysningsverket Norges bebyggelse Nordlige seksjon - herredsbindet for Sør-Trøndelag - Østre del - bind II (rødt bokomslag). Dessverre gir forlaget ikke tillatelse til å vise bilder derfra.