WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Vassverket i Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Vannforsyningen i Strinda var brønner for gårdene. Ved utbygging av Tempe og Valene ble det lagt felles ledninger til flere hus der, og ved Bakaunet ble det anlagt felles vannverk.

Et felles vannverk for hele Strinda er første gang nevnt i arsenalforvalter Hofstad til Strinda formannskap 25. april 1908. Estenstad og Tømmerholt i Strindamarka nevnes som uttakssted. Skriv fra Paul Fjermstad av 29. januar 1910 førte til at det ble oppnevnt en nemnd som skulle utrede saken. Valgt ble Paul Fjermstad, Bonsach Lund, Anton Julius Sand, gårdbruker Gunerius Venaas og byggmester M. Bjøraa.

Kommuneingeniør i Bærum Claus Berg ble tilsatt som teknisk konsulent. I slutten av 1911 ble herredsingeniør Hallfred Høyem ansvarlig for byggearbeidet som begynte i 1912. Kommuneingeniør Ingvald Ystgaard fulgte fra 1921 opp et forslag om opprensking i vannkilden som ble vedtatt i november samme år.

Vannforbruket økte og supplerende ledning fra Jonsvatnet ble lagt i 1941-42. På Byåssiden ble Store Leirsjø tatt i bruk fra 1952.

Strinda vannverk er ellers inngående beskrevet i artikler i Strinda den gang da 2001, se Strindas første vannverk og Estenstadvannet.

Kilde

  • 1. H.N. Osnes. Strinda bygdebok 3. bind.

Se også