WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Valheim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Valheim.
Foto: Njardarholl 2012
«Valheim» lå i Holtermannsveien 2.

Den store hovedbygninga på 130 m2 ble oppført i 3 etasjer. Tomta var 3/4 da. I 1914 åpnet Trondhjems sanitetsforening «Valheim». Det var et rekonvalesent- og arbeidshjem for tuberkuløse og ble overdratt til Trondhjems forening til Tuberkulosens bekjempelse fra Trondheim kommune. Referat fra Adresseavisen: «Der skal til en begyndelse optas 10 kvinder i hjemmet. Det siger sig selv at det er mange, som ønsker at maatte bli blant de heldige, ti behovet for et saadant godt hjem er stort, der er mange som trænger et slikt fristed hvor de kan samle kræfter, for de er sterk nok til at ta fat paa strævet i sine egne hjem».

I 1949 ble huset ombygd og modernisert og fikk da 15 rom, 4 kjøkken, kjeller og bad og elektrisk oppvarming. Fortsatt i 1956 var det rekonvalesenthjem. Av ordensreglene ser det ut som om leieboerne var kun damer!

Da Nasjonalforeningen, Trondheim Avdeling ble opprettet i 1963, hadde helselagene i det gamle Strinda (Tempe og Valene, Åsvang og Oppstrinda Helselag) nært samarbeid om arbeidet som ble gjort på det gamle «Valheim». Der var klubbvirksomhet, onsdags- og tirsdagsklubben, hvor vi har referatbøker fra 1965 til og med 1975. Hår- og fotpleie for eldre drev fast i huset. Helselagenes medlemmer var med som frivillige hjelpere her.

Bygningen ble revet i 1972 for å gi plass til en moderne kontorbygning.


Kilde

  • Artikkel av Solfrid Helåsaunet, Njardarholl 2012