WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Valentinlyst

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Valentinlyst 1964. Foto: Jan Habberstad

Valentinlyst gård, Sigurd Jorsalfars veg 48, gnr 55, bnr 1 har sitt navn etter Valentin Suhm Hegge som var sønn av gårdens første eier Marcus Hegge. Han var løytnant og magasinforvalter og kjøpte i 1809 et jordstykke av Brøset gård på 40 mål.

Henrik Lysholm Angell kjøpte gården i 1816 av Susanne Suhm Hegge, og fra 1842 tilhørte den familien Wessel som også eide Brøset gård. Senhøstes 1911 brant gården på Valentinlyst. Den var da eid av Johan Martin Klungerbo (24.07.1858-11.07.1940). John R. Aursand ble ny eier , han døde i 1925.

I 1925 kom gården i eie hos Nicodemus P. Hønnås og den har siden tilhørt denne slekta.

Svigersønnen Anders Estenstad var den siste aktive gårdbruker. Gårdens opprinnelige areal på 200 dekar er nå utparsellert til boligområder, herunder Valentinlyst senter. Boligblokkene i Valentinlyst Borettslag ble oppført av TOBB på midten av 1960-tallet.

Nils Estenstad overtok gården etter Anders Estenstad, Nils Estenstad var mange år aktiv elitehopper. Han hadde flere sentrale tillitsvalg i Strinda historielag.

Utsikt mot Valentinlyst fra Tyholttårnet februar 2007

Midt i bildet ser vi høyblokkene på Valentinlyst. Rett ut til høyre i bildet ligger Valentinlyst gård.
Foto:Jan Habberstad

Gården Valentinlyst

Valentinlyst gård i 1952. Foto Widerøe. Bilde fra UBiT

Se også

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim Byleksikon
  • 3. Nils Estenstad. Minner fra oppveksten på Valentinlyst