WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems tekniske læreanstalt

Fra WikiStrinda
Revisjon per 7. des. 2018 kl. 18:54 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rådhuset i Trondheim. Foto: Jan Habberstad 2013
Stiftamtmand C. Motzfeldt
Rollgården under riving i 1895

Trondhjems tekniske læreranstalt var i drift fra 1870. Første direktør var Christian Torber Hegge Gelmuyden. Det var testamentet til Tomas Angell som åpnet for flere investeringer og byggeprosjekter i Trondheim. I oktober 1854 ble testamentets fortolkning endret slik at deler av midlene kunne benyttes til folkeopplysning. Det ble samtidig arbeidet med opprettelse av en teknisk skole. Stiftamtmann Carl Fredrik Motzfeldt sendte i oktober 1868 en anmodning til Stortinget om å opprette en teknisk læreanstalt i Trondheim, noe som Stortinget bifalt ved å sette av en bevilgning på 2500 spesidaler.

Sammen med midler fra Thomas Angells stiftelse førte det samlede budsjett på 5900 spd til planene satt ut i livet. Trondhjems tekniske læreanstalt startet så sin virksomhet i Dessengården den 1. november 1870. 7 faste og 7 hospiterende elever var da i drift.

Skolens lokaler ble etter hvert for trange. 2. mai 1895 besluttet Trondheim kommunestyre å bevilge 204. 000 kroner til nye bygninger. Det ble innkjøp en tomt i Munkegaten 1, der enkefru Rolls hus sto. Tomten var imidlertid for liten, og også Collins gård i Bispegaten 6 ble innkjøpt.


Læreanstaltens nye bygning ble så oppført der Trondheim kommunes rådhus nå ligger.

Det pågikk også siden 1833 en diskusjon om en norsk teknisk høyskole. Politikerne i Trondheim ville gjerne utvide den tekniske læreanstalten med et polyteknikum. Etter som det var tekniske skoler også i Christiania og Bergen var det strid om hvor en ny høyskole skulle etableres.

Trondheim Rådhus-info

Trondheim kommunes rådhus.

Dessengården Nybygget


Fanen

Læreanstaltens fane

Eksterne lenker


Kilde

  • 1. Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1895. Chr. Ellewsen. Aktietrykkeriet 1895.
  • 2. Wikipedia