WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Trolla Støperiarbeiderforening

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Trolla Støperiarbeiderforening ble stiftet 8. mai 1905 som Trolla Formerforening. Navnet ble endret 30/11-60 da Jern og Metalls medlemmer ved Trolla og Trolla Formerforening slo seg sammen under navnet Trolla Støperiarbeiderforening.

Trolla Formerforening ble stiftet mandag 8. mai 1905. Det ble holdt konstituerende generalforsamling i en vedbodkjeller, da ikke annet lokale var å oppdrive. 24 personer møtte opp på møtet. Foreningens første styre besto av følgende:

  • Formann Kristen Haugen
  • Kasserer Jon Damhaug

Syremedlemmer:

  • Ola Rognes
  • O. Kampvold
  • J. Tømmerdal

Årsaken til foreningsdannelsen var en konflikt i Kristiania som resulterte i at samtlige formere ble oppsagt over hele landet, og skulle fratre sine plasser 25. mars 1905. Stillingen ble slik at enten måtte formerne ved Trolla Brug organisere seg, eller gå med på de krav som arbeidsgiverne stilte. Resultatet ble foreningsdannelse mandag 8. mai 1905.

Den første lønnsbevegelse kom opp i august 1905, da Trolla og Trondhjems formerforeninger gikk sammen om et lønnskrav på 5 øre pr. time. I den forbindelse må nevnes at samtlige av Trolla Brugs formere ble oppsagt til fraflyttelse av sine leiligheter. Aksjonen resulterte i et tillegg av 3 øre pr. time etter halv dags streik.

Foreningens største oppgaver i årene framover var å sørge for tilstrekkelig ventilasjon i arbeidsrommene da den var meget mangelfull.

En liten streik oppsto i mars 1912, grunnen var akkordtvister. Streiken varte i 2 dager, og med full seier for arbeiderne (formerne) idet verksmester Eriksen tok et av tvistespørsmålene tilbake, og det andre ble løst ved forhandlinger med direktør Holmsen og ingeniør Berg fra Brukets side, og forretningsfører Nygård fra formernes side.

Fra året 1921 og utover var det noen urolige år med innskrenket drift, oppsigelser og streiker. Oppsigelsene gikk først og fremst for det meste ut over ungkarene, men i juni 1927 ble også familieforsørgerne tatt med.

Natten mellom 1. og 2. august 1928 brenner det på Trolla Brug og samtlige blir da arbeidsledige for en tid. Et par uker etter brannen begynte opprydningsarbeidet, samt å pusse modeller og varer. 15. september samme år ble den første støping etter brannen utført. En del av de oppsagte ble tatt inn igjen, men det var ennå mange mann som gikk ledige. I jubileumsåret 1930 blir det atter innskrenket drift.

8. april 1931 ble det lockout som varte til 12. september, altså ca. 5 mnd. Det var harde tider for mange.

I årene som gikk var det forholdsvis rolig med vanlig foreningsvirksomhet. Det var en del uoverensstemmelser med bedriften om helfri 1. og 17. mai, men i 1936 varslet bestyreren foreningsformennene om at han tok det som en selvfølge at 1. og 17. mai var hele fridager, da dette nå var vanlig praksis.

I april 1937 var det disputt mellom bedriften og foreningen om betalingen for elektriske strøm til husholdning, da folket mente de betalte for mye, og det var utkobling hver natt.

I årsberetningen for året 1937 kommer det fram at den ordinære arbeidstid i året var 5 dagers uke. Bedriften har to ganger henvendt seg til foreningen om å innarbeide lørdagene med 1 times forlengelse av de andre 5 dager, men dette ble avvist av foreningen i følge overenskomsten.

16. april 1940 ble det holdt møte på bedriften, innkalt var begge foreningers formenn og sekretærer, samt alle formennene og bestyreren ved bedriften. På grunn av den dårlige situasjon som var oppstått var bedriften nødt til å gå til innskrenkning av arbeidstiden. Årsaken var at forbindelsene var brutt både til lands og til vanns, så det ble stopp på ordrene og at pengemanglene gjorde seg gjeldende. Arbeidstiden ble satt til 3 dager i uken, og så lenge krisen varte ble det ikke trukket for husleie eller lys.

Fra og med 28. juni ble det igjen full arbeidstid ved bedriften.

Arbeidstiden årene fremover var nokså ujevn av mangel på råvarer som koks og rujern. Og det ble da bekjentgjort at de som ville kunne melde seg for vedhogst til Trondheim kommune for å bedre brenselmangelen.

Freden inntrådte 8. mai 1945 på Trolla Formerforenings 40 års dag.


Kilde

  • Trolla Støperiarbeiderforening 75-års jubileumsberetning (1980)