WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sverresborg gård

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sverresborg 1952
Foto: Telemark Flyselskap, Johan Ottesen Fotoarkivet.
Sverresborg Østre, gnr 95/9, Trygve Thesens veg 2-14, var opprinnelig et stykke utmark under Stavne Øvre, som Stavnes eier Nils Stavne i 1787 solgte til kjøpmann Hans Wensell i Trondhjem for 380 riksdaler. Ble i 1802 særskilt skyldsatt.

Wensell lot stedet rydde og bebygge og solgte det så i 1793 til regimentschirurg dr. Friese, som igjen i 1801 solgte det til løitnant Hans Henrik Collin for 3500 riksdaler. Efter ham var hans enke eier til sin død i 1846. Hennes sønn tollinspektør Niels Christian Collin solgte da Sverresborg til slaktermester Jacob Rønning.

Senere eiere: Johannes Overland fra 1848, cand. jur. Lauritz Aas fra 1855, bestyrer P. Johnsen fra 1873 og efter ham J. E. Ryjord.

I 1875 beboddes gården av gårdsbestyrer Johannes Johannesen Stokke.

Kjøpmann Johan Edvard Ryjord ble eier av Sverresborg i 1895. I 1919 fikk Johan Edvard Ryjord junior skjøte på eiendommen, mens hans bror arkitekt Nils Ryjord fikk skilt ut en stor tomt hvor han bygde sin enebolig.

Sverresborg ble utstykket til boligtomter etter den 2. verdenskrig, og gården ble revet i 1972 for å gi plass til aldersboliger.

På bildet ser vi Sverresborg gård med Valset gård og Havsteinflata i bakgrunnen i 1958. Byåsen Butikksenter på Wullumsgården ligger i dag like utenfor venstre billedkant. I forgrunnen vises Fjellseterveien. Gamle Oslovei går like nedenfor og bak gården. Ved Gamle Oslovei er det full byggevirksomhet etter byutvidelsen i 1952.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Trondheim byleksikon
  • 3. Billedbok Byåsen historielag