WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda gamlehjem

Fra WikiStrinda
Revisjon per 23. apr. 2021 kl. 11:02 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Persaune gård på 1920-tallet - etter påbygging av en etasje da huset ble gamlehjem
Foto: Strinda historielag

Strinda gamlehjem startet 17. februar 1919.

Planene

I 1916 tok Strinda formannskap opp planen om å skaffe et høvelig sted for et sykehjem. Gardene Moen, Persaunet og Presthus kom på tale. Etter vedtak i herredsstyret 1. juli 1916 ble Persaunet innkjøpt for kr. 70.000,-.

Det oppsto imidlertid stor strid om valget av sted. Sykehjemskomiteen meddelte formannskapet i januar 1917 at den anså Persaunet uskikket som tomt for sykehjem, og foreslo at Moen gård på Lade skulle erverves. Samtidig meddelte komiteens medlemmer distriktslege Klaus Theodor Herlofsen og dr. Eliot Sofius Rüsing at de nedla sine verv såfremt herredsstyret fastholdt anlegg av sykehjem på Persaunet. Dette resulterte i at Persaunet ble bortforpaktet fra april 1917 da den tidligere eieren Sverre S Klingenberg flyttet. Sykehjemskomiteen fikk fullmakt til å søke om forlengelse av handgivelsen på Moen gard inntil herredsstyret hadde fattet vedtak om Persaunets anvendelse eller salg.

Det første styret

Fattigstyret framsatte nå forslag om å innrede Persaunet til gamlehjem. I møte 3. september 1917 erklærte formannskapet seg enig i dette.

Hovedbygningen ble påbygd en 2. etasje. Fra april 1918 overtok kommunen selv driften av gårdsbruket. I herredsstyrets møte 18. juni 1918 ble det første styre for «Strinden Pleiehjem for gamle» valgt. Styret ble bestående av:

  • frk. Elisabeth Finne
  • Ole O. Hokstad
  • A. Østerås
  • Helmer Hansen

I samme møte ble grunnregler for pleiehjemmet og gårdsbruket vedtatt. Det første styremøte holdtes 9. juli 1918 og Ole O. Hokstad ble valgt til formann. Som bestyrerinne ved gamlehjemmet ble ansatt Ragna Bergljot Olafsdatter Bjørgum (6.10.1863 i Hegra -1945), og som gårdsbestyrer Olaf Dahle (17.9.1886- 18.2.1943)- (fra Trines Minde?).

Starten

Gamlehjemmet startet 17. februar 1919 med 17 gamle. Etter hvert som rommene ble ferdige i løpet av våren 1919 øket belegget jevnt til 35 gamle. Betjeningen besto av bestyrerinne, kokke, nattvakt og 2 piker. Det første budsjettforslag var på netto kr. 37.000,-.


Navneendring

Etter formannskapsvedtak av 12. november 1928 ble navnet endret til «Strinda gamlehjem». I mars 1929 ble Ola Moksnes ansatt som ny gardsbestyrer. Etter 10 års drift (1928) var nettobudsjettet kr. 27.000,-. Belegget 39 personer. Betjeningen uforandret.

Bestyrerinne frk. Bjørgum sluttet i 1934 etter oppnådd aldersgrense. Som ny bestyrerinne ble ansatt sykesøster frk. Målfrid Kaspara Øfsteng (6.11.1907 - 3.7.1987 ), gift Storleer.

Inntil utgangen av 1935 hadde gamlehjemsstyret også vært styre for Strinda sykehjem. Sykehjemmet ble dette år omlagt til sykehus og fikk sitt selvstendige styre fra 1. januar 1936.


Krigen

I de kritiske aprildagene 1940 ble heile gamlehjemmets belegg evakuert til Lialøkken skole og Kvammen gård. I juli 1940 ble Persaunet rekvirert av tyskerne, men frigitt igjen i april 1941. De gamle flyttet da tilbake. I mai 1944 måtte Persaunet rømmes på ny. Gamlehjemmets bygninger gikk denne gang inn i fylkets plan for utviding av sykehusplassene. Situasjonen var prekær da tyskerne hadde rekvirert Trondheim sykehus. De gamle flyttet til Volckmars villa på Flaten og 2 mindre hus i nærheten. Her var de til i oktober 1945, da de flyttet tilbake til Persaunet. I april 1946 ble det besluttet å nedlegge gardsbruket. Dette ble avviklet i løpet av sommeren 1946.


Nedleggelse

Driften ved Strinda gamlehjem ble avviklet omkring 1960.


Se også


Litteratur

  • Hermann Hansen: «Persaune og Persaune hageby. Boligbygging, sykehus, militærleir». Strinda den gang da 2005


Kilde

  • Strinda bygdebok bind 3


Eksterne lenker