WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Strinda - fra bygd til by

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Strinda - fra bygd til by
Strinda - fra bygd til by
Årbok for
Strinda historielag
2014
Sidetall 11
Forfatter Solveig Solem
Overskrift Strinda - fra bygd til by
3 stikkord 1964
Strindas historie
Kommunesammenslåing

Historien om Strinda - fra bygd til by ble beskrevet av Solveig Solem i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2014.

Artikkelen tar for seg utviklingen i Strinda fra 1937 og de byutvidelsene som førte til reduksjoner i Strindas areal. Forfatteren gjennomgår årsaker og trender som førte til at Strinda kommune ble slått sammen med Trondheim, Tiller, Leinstrand og Byneset i 1964. Det var opprettelsen av Scheikomiteén som førte til at vedtak "om nedleggelse av Strinda" ble fattet i Stortinget 2.april 1963.

Artikkelen er på 11 sider.

3 illustrasjoner er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]