WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Stasjon Angelltrøa ved Granåsvegen

Fra WikiStrinda
Revisjon per 6. mai 2020 kl. 20:10 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Strindarunden nærtur

Stasjon Angelltrøa ved Granåsvegen er stedet for en informasjonsplakat langs Strindarunden nærtur.

Her finner du informasjon om historiske plasser som du kan se tett inpå stien, eller i rimelig gange unna.

Granåsen gård, Spesifikk test, forslag

Granåsen gård gnr 49 bnr 1, ligger i Granåsvegen 60. Gården ble i 1647 bygslet av lagmann i Trondheim Peder Alfssøn. I 1680 kjøpte Christopher Caspersen Schøller gården. Fra 1722 overtok veimester Dreier som året etter overdro den til Karen Collin Schieldrop. Deretter fra 1731 var det enkefru Sophie Hammond som eide gården.

Fra 1751 tilhørte Granåsen tollkontollør Hans Hagerup Luytkis, og deretter hans enke til 1798, da gården ble solgt til kjøpmann Hans Peter Knudsen, som var eier til 1827 da han solgte til Ole Jensen Løvseth. Ole Jensen var født på Løvseth i Melhus i 1789 og var gift med Christiane Andersdatter Granaasen. Fra 1848 var deres sønn Jon Olsen eier, og fra 1853 Christian Wangberg. I 1882 ble gården kjøpt av dr. Anton Julius Sand som bygde nytt uthus. Doktor Sand solgte i 1915 til Elling Sakariassen Viken som også eide Gisvoll. Guttorm Natanael Sand tok tilbake eiendommen på odel i 1918. I 1921 gikk eiendommen på auksjon. De nye eierne solgte gården i 1922 til Klaus Husby fra Klæbu.

Nåværende eier er Andreas Aleksander Nanavat Husby, sønn av Klaus Ole Husby. Han bor i Danmark. Klaus Ole Husby hadde gitt Heimdal Utbyggingsselskap opsjon på jorda. Mye av eiendommen er nå utstykket til boliger. Jordene nedenfor gården var lenge fredet. Hovedbygningen ble fredet i 1923. Våningshuset ble oppført i 1760-årene. Maleriene i hovedbygningen ble restaurert av Riksantikvaren i 1965.


Arbeid pågår: Vennligst ikke rediger artikkelen mens arbeidet pågår.