WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


St. Elisabeths hospital

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
St. Elisabeth hospital. Foto: Jan Habberstad 2013

St. Elisabeths hospital, Hans Nissens gate 3, ble opprettet 1887.

I 1874 kjøpte Den katolske kirke den 37 dekar store eiendommen Abelsborg ved Ila og oppførte deretter i perioden 1877–1880 et kombinert bolig-, skole- og kirkebygg (tegnet av arkitekt Carl Julius Bergstrøm) på den nåværende eiendommen. Kirken, under navnet Jesu Hjerte kirke, ble den første bygningen på eiendommen og ble vigslet i 1878.

I perioden fra 1880 ble det besluttet å oppføre et sykehus i sammenheng med den første bygningen, og denne stod ferdig i 1887. Sykehuset med fem sengeplasser tilhørte kirken og ble driftet av St. Elisabethsøstrene, som var en kongregasjon innen Fransiskanerordenen[1] oppkalt etter Elisabeth av Thüringen[2].

Etter århundreskiftet ble sykehuset en del av St. Elisabethsøstrenes eiendom, og i 1908 ble sykehuset ombygd etter tegninger av arkitekt Axel Guldahl senior. Etter denne ombygningen ble kirken omgjort til kapell, mens sykehuset fikk mellom 50 og 60 sengeplasser driftet av elleve søstre og en prest. Sistnevnte hadde samtidig tjeneste som sogneprest for Jesu Hjerte kirke frem til 1929. Sykehusets søstre bodde etter denne ombygningen på hybler i byggets fjerde etasje.

Sykehuset ble senere utvidet en rekke ganger, hvor siste større utvidelse skjedde i 1953. Bygningen hadde da et areal på omlag 6 100 kvadratmeter. I 1970 ble sykehuset lagt under Sør-Trøndelag fylke og Regionsykehuset i Trondheim, mens St. Elisabethsøstrene drev sykehuset frem til 1982. Etter dette ble St. Elisabeth hospital drevet som hjerteklinikk og klinikk for dagkirurgi under St. Olavs hospital.

St. Elisabeth hospital. Foto: Jan Habberstad 2013

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Wikipedia

Eksterne lenker