WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sovjetiske krigsfanger i Norge

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

I følge tyske kilder fra 1945 var det 75495 krigsfanger i Norge, derv 27022 i Stalagene med underleire. Tallet omfattet ikke krigsfangene fordelt på de ulike arbeidsbataljonene. Av disse tilhørte 6188 krigsfanger Luftwaffe og 801 Kriegsmarine. Om lag 640 sovjetiske fanger var underlagt Kriegsmarine i Trondheim først i april 1945

De tyske hovedleirene for krigsfanger i Norge, stalagene,var under kontroll av Wehrmacht. De hadde et eget nummer.I 1943 var vaktforholdet 1:15. Tilsvarende disponerte Organisation Todt over arbeidsbataljonene, og hadde ansvaret for fangenes arbeidsinnsats. Organisasjon Todt sine leirer ble kalt OT-leire og disse var en del av Stalag, og leirene ble benevnt Zweiglager.

Jørstadmoen i Lillehammer var Stalag 303, og ble på forsommeren 1942 satt i stand for å ta i mot sovjetiske krigsfanger fra Østfronten. Fra høsten 1942 var 65-70000 krigsfanger innom Jørstadmoen før de ble sendt videre til andre leirer i landet.

Stalag 380 fungerte som hovedleir for Midt-Norge og bestod av leire i Oppdal og i Drevja. Underleire var plassert i Trøndelag, Møre- og Romsdal og i Nordland. Ved frigjøringen utgjorde i alt 76 underleire i Stalag 380[1] og [2]. Det totale antall krigsfanger var på samme tidspunkt 6840, hvorav 2478 mann i tysk tjeneste.

Stalag 330 lå ved Saga i Alta. Denne hadde 121 underleire og hadde ved frigjøringen 11588 mann.

Rett etter angrepet på Sovjetunionen etablerte tyskerne den fjerde av hovedleirene for sovjetiske krigsfanger, Stalag 322 i Kirkenes i juni 1941.

Fra høsten 1944 fikk Reichsfürer SS Heinrich Himmler ansvaret for forvaringen av samtlige krigsfanger. I Norge var det SS-Obergruppenführer og General der Polizei Wilhelm Rediess som fikk ansvaret.

I Trondheim sone var det over 13000 tidligere sovjetiske krigsfanger ved krigens slutt, med 53 leire fra Smalåsen i Nord til Dombås i sør. De tidligere krigsfangene ble transportert fra disse leirene med skip, jernbane og lastebiler til gjennomgangsleire ved Nypan og Melhus hvor de fikk klær og medisinsk behandling.

Flyktnings- og fangedirektoratet ved Repatrieringskontoret førte lister over krigsfanger som skulle sendes hjem. Oversikten viser at 84312 sovjetiske krigsfanger (flere østeuropeiske nasjonaliteter inngår i tallet) ble repatriert innen 26.oktober 1945. 12 krigsfanger arbeidet i tillegg for den sovjetike repatrieringskommisjon.


Kilde

  • 1. Marianne Neerland Solem. Sovjetiske krigsfanger i Norge 1941-45.

Eksterne lenker