WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sluppenbrua

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Sluppennbrua. Årstall ??
Foto: ??
Gamle Sluppen bro under demontering i forbindelse med at Størenbanen ble flytet fra den gamle traseen over Tempe/Sluppen til vestsiden av elva, der den fortsatt ligger. Dagens Sluppen Bro er bygget på de samme fundamentene som vises på dette bildet fra ca. 1910>
Sluppenbrua 2011
Foto: Torjørn Rønning

Sluppenbrua er ei bru som går over Nidelva. Den første Sluppen bru ble bygd av jernbanen i 1863.

Størenbanen kom langs "Gammellina" på Selsbakk og krysset Nidelva i ei høgbru for å følge dagen E6-trase langs Elgesetergate inn til byen. Brua var nesten 200 m lang og 30 m høg og oppført av tømmer på steinkar i elva; de samme karene som står i dag. Jernbanebrua var så høy og spinkel at flere stilte spørsmål ved om den tålte belastningene. Offisiell åpning av Størenbanen skjedde 5.8.1864. Fra en gammel jernbanerapport "Den ved sin svimlende høyde og tilsynelatende spinkelhet engstelig utseende bro ved Sluppen har vært underkastet gjentagende prøver til forskjellige tider, hvilken den har bestått på en utmerket måte, at sakkyndige folk ikke noksom har kunnet lovprise den ved broen anvendte såkalte amerikanske konstruksjon". Etter at jernbanen i 1884 ble lagt om og ført fram til Brattøra på vestsiden av elva, ble Sluppenbrua revet og materialene sendt til Tolga og er den dag i dag bru over Glomma. I 1927 overtok vegvesenet landkar og pilarer gratis fra jernbanen med formål å bygge vegbru over Nidelva.

Ny bruforbindelse inngikk i utstukket hovedvegforbindelse fra 1927 for parsellen "Sluppen - Valgrinden". På de gamle brufundamentene etter Størenbanen var det planlagt stålbjelkebru lik den som senere ble bygget i 1953-54. Det ble imidlertid ikke noe av dette prosjektet før krigen 1940-45. Etter krav fra tyskerne ble det bygget provisorisk fagverksbru i tre med mellomliggende brubane i uimpregnerte materialer i 1941-42, åpnet for trafikk 25.7.1942. Vegvesenet i Sør-Trøndelag hadde prosjektert denne i 1941 med kjørebanebredde 6 m. Bæreveggene var 3,6 m høye, og det hele ble en kompakt trekonstruksjon. Samtidig satte tyskerne i gang anlegg av Omkjøringsvegen slik at det ble en omkjøringstrase forbi Trondheim sentrum.

Trefagverket med mellomliggende brubane av uimpregnert tre var imidlertid sterkt råteutsatt, og ekstra impregneringer (bla. i 1944) syntes ikke å hjelpe, og i 1948 måtte dekket skiftes ut. I 1953 var dekket så dårlig at brua ble stengt for busser og lastebiler. Vegkontoret skriver i notat av 10.07.1953 til vegdirektøren at trebrua ikke kunne repareres og foreslår ny provisorisk stålbjelkebru med tredekke. Vegdirektøren slutter seg til dette i brev av 20.7.1953, og den nye brua stod ferdig i 1954. Lengde 82 m, bredde kjørebane på 6,0 m og gangbane på 2,55 m. Gangbanen ble bygd i 1977. Trebrua fra krigen ble solgt for 5000 kr, og Gunnar Stene som fikk tilbudet, brukte 60 dager på rivingen.

Man opererte med såkalt provisoriske Sluppen bru og arbeidet med planer for ny innfartsveg til Trondheim fra sør. Det ble antatt at denne ville komme i atskillig større høyde og kreve helt ny bru og større vegomleggginger. Den nye innfartsvegen med ny Kroppan bru ble åpnet i 1975. Den provisoriske Sluppen bru eksisterer fortsatt i 2009 og avvikler 20 000 biler i døgnet pluss den store sykkeltrafikken sørfra. Brua foreslås nå erstattet med ny firefelts bru nedstrøms, se Sluppen bru(den nye).

Kilde

  • Fremstad, E og Thingstad, P.G. (red.) 2007
    Nidelva, Trondheims hjerte. Bli med ut 7: 55- 63
    NTNU Vitenskapsmuseet