WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Slaveriet på Brattøra

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Slaveriet på Brattøra 1910
Tavern i bakgrunnen
Slaveriet på Brattøra 2014
Slaveriet på Brattøra ved Tavern ble oppført i begynnelsen av 1700-tallet og var felles fengsel for Trondheim og Strinda. Bygningen kalles også Brattørvakta.

Den nåværende bygningen ble reist i 1784 som et av de første murhus i byen, og avløste et kombinert vakthus og slavehus i tre, som til da hadde stått på nøyaktig samme tomta. Det framtrukne, søylebårne taket mot syd er typisk for militærarkitekturen på 1700- og første del av 1800-tallet.

Etter nedleggelsen som hovedvakt og fengsel, har huset hatt en rekke funksjoner; som lagerrom for tollvesenet, isoleringslasarett for difteripasienter, kailager m.v. Siden 1967 har Trondhjems Sjøfartsmuseum disponert den ærverdige bygningen, som ble tinglyst fredet i 1941. Interiørmessig er nok alt forandret fra det opprinnelige. Men utvendig framstår bygningen etter rehabilitetsarbeider på 1960-tallet omtrent slik den så ut da den først ble tatt i bruk for godt og vel 200 år siden.

Trondhjems Sjøfartsmuseum ble grunnlagt i 1920 og holder til i det gamle slaveriet på Brattøra.


Se også


Kilde

  • 1. Sverre Lilleng
  • 2. Strinda bygdebok 3. bind.