WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Skjælinghylla

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Skjælinghylla. Foto: Jan Habberstad 2014

Skjælinghylla, Skjellinghylla, er en oppstikkende fjellhylle i Nidelva oppstrøms Gamle Bybro på elvas østre side mot Bakklandet. "Skjæret" er godt synlig ved lavvann i Nidelva, særlig fra Gåsparken. Stedet er nevnt i sagaene, blant annet da kong Inge ble fraktet over Nidelva her. På bergnatten innenfor ble det på 1600-tallet anlagt en vindmølle.

UTM: Sone 32 Ø569976 N7033929.


Henrik Mathisen skrev:

Man maa tro, at halvøens strandlinje mod elven væsentlig har gjort samme figur i hele den historiske tid, dog at enkelte partier har seet noget anderledes ud før end nu. Saaledes er bredden fra Arildsløkken og nedover til omtrent ud for den nuværende Gartner­ gade i tidens løb bleven mer eller mindre medtagen af jordskred, fremkaldt ved undergravning af strømmen, førend ordentlige forpælingsarbeider sattes iværk, sær­ lig efter det store jordfald ved Arildsløkken i 1722. Fra den nuværende Elgsæter bro til omtrent midt imod den øverste ende af det mekaniske Værksted har derimod opøringer fundet sted, og her er en smal stribe land indvundet siden sagaens dage. Nedenfor dette strøg, omtrent midt imod Skjælinghylla, bøier bredden ind, og herfra til straks nedenfor Bybroen er der nu temmelig braadybt; en ikke ubetydelig landstrimmel er raset ud paa denne strækning, landet maa før have strakt sig noget længer ud i elven og saaledes skraanet jevnere ned mod vandet. Endelig var der ved Mustalmenniningen og Bakke bro ganske anderledes før end i vore duge. Her dannede elven nemlig en bugt, Skipakrok der, saavidt vi kan skjønne, gik ind om­ trent mellom bryggerne no. 67 og no. 83 i Kjøbmands­ gaden, løb videre mellom gaarden Strandgaden no. 3 og hotel Skandinavia og strakte sig omtrent ud til hotel Nordkap. Paa lavvande var bugten mindre. Mælen fremover mod elven nedenfor Skipakrok har saa langt tilbage, som vi forrnaar at følge dens historie, baaret samme navn som nu, Bratøren.

Kilde

  • 1. Kartverket
  • 2. Trondheim byleksikon