WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Sigurd Bødtker

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Sigurd Bødtker
Teaterkritiker Sigurd Bødtker (2.2.1866 i Trondhjem - 6.3.1928 i Oslo). Foreldre: Lege Fredrik Waldemar Bødtker (1824–1901) og Sofie Jenssen (1830–98). Gift 5.7.1901 med Ingrid Blehr (22.9.1881–27.12.1959), datter av redaktør Theodor Christopher Blehr (1838–90) og Bergitte Christine Friis Stoltz (1853–1936), ekteskapet oppløst 1910. Svoger til Gunnar Heiberg (1957–1929). Bror til Harald Bødtker og Waldemar Bødtker.

Sigurd Bødtker var den første heltids teaterkritiker i Norge. Han gjorde kritikervirksomheten til en selvstendig kunstart, og hans klare og konsise kritikker fikk stor betydning både for skuespillere og publikum.

Bødtker vokste opp i Trondheim i en stor søskenflokk. Han tok examen artium 1884 og begynte å studere jus ved universitetet i Kristiania. Som student utgav han 1888 diktsamlingen Elskov, på eget forlag. Diktene var ikke særlig gode, og ville i dag ikke vekke noen oppsikt eller forargelse: “Så tar resolutt han hatten, betaler og blir hos henne den natten!” Men den gang vakte samlingen så stor oppsikt at han ble relegert fra universitetet for ett år, i henhold til paragraf 43 i universitetets bestemmelser fra 1824: “Ligeledes er det Academiske Collegium berettiget til, såfremt nogen ved Universitetet studerende forser seg ved Drukkenskap, Forargerligt Liv eller ved andre Studerendes Forførelse, at fatte Beslutning om hans Relegation eller Udelukkelse fra alt Samquem med Universitetet.” I henhold til paragrafens siste ledd ble beslutningen anket til Høyesterett, som stadfestet dommen. Ved å utgi og offentliggjøre diktene hadde Sigurd Bødtker gjort seg skyldig i forførelse.

Bødtker ble cand.jur. 1891. Samme år var han en kort tid sekretær ved det norsk/svenske konsulat i Leith og deretter i generalkonsulatet i Hamburg til 1896, da han ble ansatt som sekretær i Indredepartementet (fra 1900–03 i Landbruksdepartementet). Allerede i denne tiden hadde han begynt på det som skulle bli hans hovedvirke, teaterkritikken.

Sigurd Bødtker var den første skribent i Norge som tok teaterkritikk som en livsoppgave, og han skulle sette et kraftig preg på norsk teaterliv i flere tiår. Fra 1896 var han fast teaterkritiker i Morgenbladet, senere i Verdens Gang til 1910, og da avisen skiftet navn fulgte han med redaksjonen til Tidens Tegn. Han var også en kort tid innom Aftenposten, før han gikk tilbake til Tidens Tegn.

Gjennom hele sin karriere øvde han stor innflytelse både på selve teateret og publikums forhold til det. Hans stil var like klar og konsis enten den beveget seg i følsom stemningslyrikk eller bitende ironi. Bødtker ble en toneangivende personlighet i norsk kulturliv. Hans venner kalte ham Salmonsen – etter det berømte danske konversasjonsleksikonet; han var en vitende mann som hadde svar på det meste.

Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon, bind I, s 440.
  • 2. Wikipedia
  • 3. Siri Lyche. Store norske leksikon

Eksterne lenker