WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rotvoll Nedre

Fra WikiStrinda
Revisjon per 18. mai 2020 kl. 11:25 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Rotvoll Nedre. Maleri
Rotvoll Nedre. Gammel bebyggelse
Rotvoll Nedre. Gammel og ny bebyggelse

Rotvoll Nedre, gnr 16/1, tilhørte fra 1690 assessor Jens Hansen Collin som året i forveien hadde kjøpt Rotvoll Øvre. Collin lot i 1701 Rotvolls skoger fredløse. Collin døde i 1708. Hans enke Karin født Tønder ble gift med justitsråd Abraham Drejer som derved overtok Rotvollgårdene. Han eide også Leangen gård og flere andre.

I 1718 ble bygningene på Rotvoll nedbrent av svenskene.

Drejer døde i 1730. Etter han ble hans stesønn justitsråd Hans Collin eier av Rotvoll og Leangen. Han solgte i 1741 Rotvoll og Store Leangen til sin sønn Jens Collin-1 som døde i 1757. Ved auksjon kjøpte så stiftbefalingsmann Hans Ulrik Thomassen Mølmann Rotvoll. Han avholdt en offentlig besiktigelse av Øvre og Nedre Rotvoll med tilhørende husmannsplasser. Husene på Øvre Rotvoll var da i meget dårlig forfatning.

På Nedre Rotvoll var husene bedre, men jorden var vanskjøttet siden de siste eierne ikke hadde holdt jorden i hevd.

Mølmann døde i 1778 og hans enke Gulov født Hveding overdro gården til svigersønnen Carl von Schmettow. Han var gift med den eneste datteren Stinken Anna Catarina Mølmann.

Enken fru Mølmann forbeholdt seg plassen Fyken under Rotvoll Øvre.

Grev Schmettow kjøpte i 1779 tilbake Store Leangen og dette bruket ble ett med Rotvollgårdene. Grev Schmettow døde i 1821.

Hans svigersønn, stiftamtmann grev Fredrik Trampe ble da eier av Rotvoll Nedre, mens en annen svigersønn, hoffråd Hans Collin fikk Rotvoll Øvre.

I 1834 ble grev Trampes svigersønn stallmester Nils Juul eier av Rotvoll Nedre. Etter hans død ble gården solgt til kjøpmann Carl Stephanson, som i 1867 solgte størsteparten til staten til anlegg av sinnsykeasyl.

2 mindre deler Østre Rotvoll og Nordre Rotvoll ble solgt til Hans Nicolai Hørløck og Carl Hørlock. Disse to delene ble senere solgt til staten som del av Rotvoll Nedre.

Rotvold asyl ble etablert her fra 1867. Fra 1980 ble sykehuset kalt Charlottenlund sykehus til det ble nedlagt i 1990. Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner overtok i fellesskap Rotvoll i 1962, og sykehuset ble en del av Trøndelag Psykiatriske Sykehus, forkortet TPS.

Den tidligere D-fløyen fra 1872 ble i 1996 tatt i bruk som Nordenfjeldske Psykiatrihistoriske Museum.

Fra 1994 flyttet Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST, avdeling for lærer- og tolkeutdanning inn her.

På Nedre Rotvoll ligger, ved siden av Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for Lærer- og tolkeutdanningen, Steinerskolen på Rotvoll, Det Økologiske Hus og Kristoffertunet – et bo og arbeidsfellesskap for psykisk utviklingshemmede, drevet på antroposofisk basis. Kristoffertunet driver et lite biodynamisk gårdsbruk, med drivhus og en grønnsakshage.

I 2014 har Sør-Trøndelag fylkeskommune solgt bygningsmassen på HIST-eiendommen til et privat eiendomselskap.

Rotvoll

Rotvoll Nedre. Widerøes flyfoto fra 1949. Kopi fra UBiT.


Rotvoll. Foto: Jan Habberstad

Inngangspartiet til Rotvoll Nedre i 2008.

Les også

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok 1. bind
  • 3. Vakre gårder i Trøndelag 2006.
  • 4. Jan P. Breida. Rotvoll i Grevens tid. Artikkel i årbok 2013 Strinda - den gang da.