WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Rolf Rynning Eriksen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Rolf Rynning Eriksen. Foto: Peder O. Aune/NTNU UB. Lisens: CC BY SA 4.0
Generalløytnant Rolf Rynning Eriksen (1.11.1911 i Trondhjem- 7.3.1994) var sønn av oberstløytnant Harald Andreas Eriksen (1881-1968) og Helene Rynning (1890-1979). Rolf Rynning Eriksen ble i 1939 gift med Inger Karine Ranke, (8.5.1915 -), datter av forrådssjef i NSB Georg Fredrik Rasmussen (1880-1949) og Margit Johanne Aas (Aass) (1880-1929).

Rolf Rynning Eriksen var student i 1930, tok eksamen ved Trondhjems Handelsgymnasium 1932 og ble offiser fra Krigsskolen i 1934. Han tok den Militære høyskole 1938, Senior Officers’ School i England 1947 og NATO Defence College, Paris 1953.

Løytnant ved 5. Divisjon 1934-1939, Aspirant til Generalstaben 1939-40,

Da tyskerne okkuperte Norge var han adjutant for generalmajor Jacob Ager Laurantzon ved 5. divisjon i Trondheim 1940. Om morgenen 9. april 1940 var Rynning Eriksen vakthavende offiser på divisjonskontoret, og fikk som sådan i oppdrag av general Laurantzon å stå å stå for overgivelsen av byen.


Han tjenestegjorde Hjemmestyrkenes sentralledelse 1941-1944, og ble kaptein 1944. Sjef for operasjonskontor MI IV i Stockholm 1944-1945

Ved Distriktskommando Østlandet 1945-1946. Han ble major og stabssjef 1946.Stabssjef i Tysklandsbrigaden 1947-1948. Nestkommanderende ved en infanteribataljon i Tysklandsbrigaden 1951-1952. Han ble oberstløytnant 1952. Stabssjef i 1. Divisjon 1952-1953. Oberst og sjef for Brigaden i Nord-Norge i 1956. Stabssjef hos sjefen for de allierte landstridskreftene i Norge i 1958.Generalmajor og nestkommanderende for Hæren 1961. Sjef for de allierte landstridskrefter i Sør-Norge. Stabssjef i Forsvarsstaben i 1968. Generalløytnant og stabssjef ved Forsvarets overkommando 1970. Kommandant på Fredriksten festning fra 1. september 1972 til 30. november 1976.

Kilder