WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Reservestasjonen i Ilsviken

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Reservekraftstasjonen i Ilsviken
Trondhjems Elektrisitetsverk bygde i perioden oktober 1913-desember 1915 et varmekraftverk i Ilsvika. Tomta lå like vest for Ilens smelteverk.

Anlegget bestod av maskinsal, apparatavdeling, kjelhus, kullskur og 2 stk dieselmotoraggregater hver på 1500 HK. Axel Guldahl senior var arkitekt.

Ila varmekraftverk ble operativt i 1915, og hadde senere hatt rollen som Trondheims reservekraftverk. Her kunne det produseres elektrisk kraft hvis nødssituasjoner eller alvorlige kraftkriser oppsto. Kraftverket kunne levere opptil 37 MW når begge turbinene ble satt i drift, nemlig en dampturbin på 12 megawatt fra 1937 og en gassturbin på 25 megawatt fra 1978.

Under 2. verdenskrig bedrev tyskerne avlusing av soldater og fanger i kullageret.

Kraftverket i Ila ble modernisert i 1978-79. Siden har ikke anlegget vært i ordinær virksomhet. Strengere miljøkrav er blant årsakene til at Ila varmekraftverk ble lagt ned i 2005. Turbinene ble demontert, og bygningen i Ilsvikveien solgt.

I 2012 kjøpte 3T treningsstudio bygget der REMA Eiendom dekket halvparten av kjøpesummen.

Reservestasjonen i 2013. Foto: Jan Habberstad

Reservestasjonen sett fra sørvest i april 2013.


Reservestasjonen sett fra øst 2013. Foto: Jan Habberstad

Reservestasjonen sett fra øst i 2013.

Kilde

  • 1. Throndhjems Elektrisitetsverk og Trondhjems sporvei 1902-1927
  • 2. Adresseavisen 4.5.2005

Eksterne lenker