WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Reitgjerdet sykehus

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Reitgjerdet sykehus
Reitgjerdet sykehus
Årbok for
Strinda historielag
2006
Sidetall 17
Forfatter Ragnhild E. Lande
Overskrift Reitgjerdet - institusjonen og arbeidsplassen
3 stikkord Sykehus
Institusjon
Reitgjerdet

Historien om Reitgjerdet - institusjonen og arbeidsplassen ble beskrevet av Ragnhild E. Lande i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2006.

Artikkelen er på 17 sider. Den omtaler Reitgjerdet sykehus som ble bygget som en pleiestiftelse for spedalske og denne åpnet 1.september 1861. Armauer Hansen påviste i 1873 at sykdommen skyldtes en bakterie - leprabakterien. 17. april 1914 ble pleiestiftelsen for spedalske lagt ned. Reitgjerdet ble bygget om til psykiatrisk institusjon som åpnet 21. mars 1923.

Stiftelsens første lege var Peter Andreas Ekroll, deretter distriktslege i Strinden Hans Fritzner. Christian Hornemann Hirsch ble ansatt i 1869 og i 1874 kom Anton Julius Sand som var direktør til 1915.


14 fotos er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]