WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Radmannbygget

Fra WikiStrinda
Revisjon per 29. jan. 2022 kl. 10:45 av Janh (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Radmannbygget 2014. Foto: Jan Habberstad

Radmannbygget, Ranheimsveien 10, på Leangen sto ferdig i 1988. Det ble oppført av gründeren Finn Radmann (1938 i Narvik-). Det kostet 170 millioner kroner. Statoil var første leietager.

Men det gikk ikke mange årene før Statoil hadde sitt eget nye anlegg på Rotvoll klart. Oppbruddet fra Leangen skjedde etter Finn Radmanns mening tidligere enn avtalt, og han gikk til sak med krav om 155 millioner kroner i erstatning for tapt husleie. Selv om kravet etter hvert ble redusert til 130 millioner, tapte Radmann både i byrett og lagmannsrett. Han vant derimot rettstvisten om størrelsen på arealene Statoil hadde leid, og kunne i etterkant innkassere vel ti millioner erstatningskroner.

Etter at Statoil flyttet ut i 1995, flyttet helse- og sosialfagstudentene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST inn i Radmannbygget. I 1997 ble den ruvende bygningen solgt til KLP Eiendom. Året i forveien var Radmann-selskapet Leangen Eiendom gått konkurs, og i praksis var det Den Norske Bank som eide bygget.

KLP gjennomførte ombygging fra cellekontor til åpent kontorlandskap. Bygget som ble oppført i 1988, ble oppusset og påbygd i 1995-1996 i forbindelse med innflytting av ny leietaker og er i dag regulert til kontor, forskning og undervisning. Bygget har et samlet utleieareal på ca. 17.743 kvm, fordelt på 4 etasjer, sokkel og u.etasje. Bygget leies i 2008 av Høgskolen i Trøndelag og Aker Kværner.

Denne ombyggingsjobben for Aker Kverner Offshore Partner AS, gjennom KLP Eiendom AS, gikk ut på å rive lettvegger, gjenbruke en del eksisterende systemvegger, ny himling, noe branntetting og kjerneboring for ventilasjonskanaler. Det ble også etablert nye møteromsfasiliteter, to av disse møteromma ble utformes som en båt med baug og båtvindu!

Leietakeren HIST flyttet i 2013 til det tidligere DN-bygget (Direktoratet for Naturforvaltning, senere Miljødirektoratet) i Tungasletta 2. Det er nå AkerSolutions som eier Radmannbygget. I 2014 pågår en oppussing/ombygging av bygget.

Radmannbygget 2008. Foto: Jan Habberstad

Radmannbygget i desember 2008.


Eksterne lenker