WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Forskjell mellom versjoner av «REKO-ringen»

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
 
Linje 27: Linje 27:
 
*[https://www.facebook.com/groups/rekoRingenTrondheim/members/ Facebook]
 
*[https://www.facebook.com/groups/rekoRingenTrondheim/members/ Facebook]
 
*[https://gullimunn.no/rekoring/ gullimunn.no]
 
*[https://gullimunn.no/rekoring/ gullimunn.no]
 +
 +
[[Kategori:Organisasjoner]]

Nåværende revisjon fra 21. okt. 2019 kl. 09:02

Utlevering.
Foto:Ulf Rugumayo Amundsen

En REKO-ring er en enkel distribusjonsmodell for matvarer, og fungerer som en kontaktplattform mellom produsenter/mathåndverkere og forbrukere i nærområdet.

Med REKO-ringen blir lokal mat lettere tilgjengelig for kunden og produsenten kan selge sine varer effektivt uten mellomledd. Første REKO-ring i Norge ble etablert november 2017. Per 2019 er det etablert ca. 40 REKO-ringer spredt i ulike byer i Norge. Til sammen er det nå (2019) over 100 000 kunder tilknyttet de ulike REKO-ringene i Norge og ca. 450 produsenter som selger varer. REKO betyr REttferdig KOnsum og er et handelsfenomen som ble grunnlagt av Thomas Snellman i Finland i 2013. Salgsfenomenet har ingen mellomledd og produsenten får 100 % av salgssummen.

Etablering av nye REKO-ringer i Norge er en del av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt prosjekt Matnyttig. Prosjektet har som mål å øke lokalmatproduksjonen i Norge, samt stimulere til bedre lønnsomhet og bevisstgjøre forbrukere om viktigheten av småskala matproduksjon og lokal videreforedling.

En REKO-ring er et matnettverk der flere lokalmatprodusenter annonserer varer i en felles Facebook-gruppe. Kundene forhåndsbestiller varer via Facebook-gruppen. Bestilte varer leveres ut til kunder til oppsatt tid på et fast sted.

REKO-ringen i Trondheim er nå (2019) verdens største med over 25.000 medlemmer. [1]
REKO-ringen i Trondheim har utlevering på IKEAs parkeringsplass (2019).

Det er nå så stor pågang i Trondheim, at det er inntaksstopp for produsenter som ønsker å selge varene sine her. Det er rett og slett ikke mer plass på parkeringsplassen som disponeres på IKEA. Det arbeides med å opprette flere ringer i Trondheimsområdet.

Kilde

  • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Referanser

Eksterne lenker