WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Peter Arnet Hansen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Peter Arnet Hansen og frue
Nordre gate 1860
Peter Arnet Hansen (28.8.1779 i Trondhjem - 24.4.1854) var sønn av Just Hansen (1732 i Faaborg, Fyn- 22.6.1802) og Bolette Christine Arnet (1.11.1752-21.3.1845). Gift med 21. januar 1805 med Kirsten Andrea Aagaard (18.7.1773 på Sande hovedgård i Tune- 13. mai 1850 i Trondhjem), datter av sorenskriver Christian August Aagaard og Petronelle Hermana Buch, datter av Christian Ulrich Buch, død 1778 som kommandant på Munkholmen. 7 barn. Thorvald Hansen var yngst.

Familiens bygård lå i Strandgaten 31, bebyggelsen på eiendommen brente ned under bybrannen i 1841. Firmaet hadde 2 brygger, en i Kjøpmannsgaten 87-gml nærmest Tollboden, og og den andre i Fjordgaten.

Peter Arnet Hansen ble i 1798 ansvarlig kompanjong sammen med faren, under firma Just Hansen & Søn. I de økonomisk vanskelige tidene i 1820- og 1830-årene led firmaet betydelige tap, et av firmaets skip forliste og en brygge med fullt varelager brente ned. Som følge av dette avviklet P.A.Hansen firmaet Just Hansen & Søn. Han oppsa sitt borgerskap som kjøpmann i Trondheim 28. juli 1836. 15. september samme år sender han en ansøkning til Norges banks direksjon om ansettelse i stilling som "seddelunderskriver" i banken. Han hadde vært medlem av Norges Banks representantskap siden bankens opprettelse og fungerte da i Kontrollkomiteen.

Familien bodde i denne tiden for det meste på Nardo. Familien eide Nardo Søndre(Lille) fra 1825 til 1843, senere Nardo Søndre 1850-1976. Familien eide også , Eklesspandet, Steinaunet og Estenstad. Det ble kjøpt en bygård på hjørnet av Nordre gate og Carl Johans gate (senere i eie av Nicolay Klinge). Gården brente i 1841, men ble gjenoppbygd i 1842 av tømmermester Grotmark.

I 1844 ble P.A.Hansen ansatt som Veier-Maaler og Vrager i Trondhjem, eller Stadsveier som stillingen het senere.

Han var blant stifterne av Klubselskabet Harmonien i 1813.

Kilde

  • 1. Olaus Schmidt. Gammel Trondhjemmers erindringer.
  • 2. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963