WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Per Øverland

Fra WikiStrinda
Revisjon per 30. mar. 2024 kl. 17:55 av Janh (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Per Øverland

Per Øverland (13.10.1930 i Oslo-) sønn av Astrid Gimnes og Petter Wessel Øverland. Begge foreldrene var innflyttere fra Romsdal og faren var drosjeeier i Oslo. Per Øverland vokste opp på Torshov sammen med foreldrene og tre yngre søstre. Han gikk på Sagene skole 1937-1944. Han var speider og aktiv i det kristelige ungdomsarbeidet i Lilleborg småkirke.

Per Øverland ble i 1957 gift med med Aase Karine Wiborg, født i 1932 som datter av Sigrun og Øivind A. Wiborg i Molde. Fra Universitetet i Oslo har hun matematisk-naturvitenskapelig embetseksamen med hovedfag i marin botanikk. Aase Karine Øverland var i 35 år lektor ved Strinda videregående skole. De har tre barn født i årene 1961, 1967 og 1968: Per Øivind, Ole Andreas og Anne Christine. Per Øivind og hans kone Wenche har gitt dem fire sønnesønner, Per Christian, Jan Emil, Leif Anders og Ole Martin; Ole Andreas fikk Nina Louise i 2001 og Andreas i 2009; det sjette og syvende barnebarnet, Kasper, født i 2002, og Martin, født 2007, er sønner av Anne Christine.

Per Øverland tok examen artium på reallinjen ved Oslo Katedralskole i 1949 og avtjente verneplikten i Tysklandsbrigade 501 med tjenestested i Flensburg. I 1953 tjenestegjorde han som sykepleier ved det norske feltsykehuset i Korea, Nor MASH. I 1956 tok han teologisk embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultet, i 1957 praktisk-teologisk seminar samme sted og ble ordinert til prest i 1958 i Oslo Domkirke av biskop Johannes Smemo. I 1960 tok han magistergraden i teologi (STM) ved Union Theological Seminary i New York City.

Per Øverland var Oslosekretær for Norges kristelige studentlag i 1957-1962 og studentprest i Trondheim 1962-1965. Deretter gikk han over i undervisningsstilling ved Noregs Lærarhøgskole i Trondheim. Da institusjonen ble innlemmet i Universitetet i Trondheim, ble han universitetslektor og så førsteamanuensis ved Religionsvitenskapelig institutt med særlig ansvar for undervisning og forskning i etikk og kirkehistorie. Han var medlem av det første interimsstyret for Universitetet og var styremedlem i Studentsamskipnaden og i Stiftelsen Studentbyene i Trondheim. Han var dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet 1990-1992 og var rektor ved Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskole (AVH) fra 1993 til 1995.

Per Øverland har skrevet en rekke bøker og artikler både vitenskapelige og populære. Se www.bibsys.no. “Kristen etikk” er trykket i fem opplag i 14.000 eksemplarer og “Hva kirken lærer” i to opplag. Han har også skrevet en rekke slektsbøker. Han har vært sekretær i Trondheim og omland prestelag og medlem av landsstyrene i Norsk-kinesisk forening og i Norges Rytterforbund, der han var visepresident 1985-1989. Han var nestleder i Kirkelig fellesråd i Trondheim 1998-2002 og leder av Lademoen menighetsråd fra 1990 til 1993 og igjen i 1998 og fra 2009.

Per Øverland er lokalhistoriker og medlem av Lademoen historielag.

Per Øverland har pr. mai 2015 forfattet mer enn 150 historieglimt om stort sett Lademoen og Lade. Disse omfatter hverdagsliv, næringsliv, sosiale forhold, idrettsliv og kirkeliv. Endel har han trykket opp og gitt Lademoen menighet. Per Øverland var også med og startet Lademoen Historielag tilbake i 2000.

Per Øverland, Trondheim, er tildelt Kongens Fortjenstmedalje 12.4.2015.

WikiStrinda kommenterer:

Per Øverlands historieglimt er lagt ut på Lade historielags hjemmesider. Strinda historielag har blitt spurt om å legge Per Øverlands unike bidrag ut på WikiStrinda, noe vi så frem til. Historieglimt-sidene supplerer i stor grad, og utdyper, hva som er lagt ut av Strinda historielag på WikiStrinda.

Det vil senere også bli lagt ut linker i WikiStrindas artikler til Per Øverlands artikler, etter hvert som hans serie blir ferdig.

På denne måten vil Ladehalvøya og Lademoens historie blitt vesentlig utdypet. WikiStrinda ser det som svært viktig at historien om Lade derved er klar til å møte de titusener av nye beboere som tilflytter bydelen i løpet av få år:

Under artikkelen Glimt fra østbyen finnes en alfabetisk oversikt over hans over 300 glimt fra østbyens historie

Artikler om Per Øverland

Øvrige artikler av Per Øverland

Per Øverland har også trykket opp Johan Løkhaugs "Gater og gårder på Lademoen" og sin egen bok om Ynglingen i én bok[1].

Kilde

  • 1. Nettsted Lademoen historielag


Eksterne lenker