WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ole Peter Høegh

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ole Peter Riis Høegh, (27.7.1806 i Grue, Hedmark- 1.3.1852), arkitekt, var sønn av foged i Solør og Odalen Dines Guldberg Høegh og Susanna Lovise Riis. Gift 16.1.1932 i Halden med Johanne Jacobine Mathea Selmer, (f.16.1.1810 i Halden, d. i Bergen 13.5.1848), datter av kjøpmann Johan Christian Selmer (1783–1830) og Johanne Ditlevine Michea Vibe.

Arkitekt Ole Peter Høegh blev i 1824 ansatt som desinatør ved slottsbygget i Kristiania, har vel også fulgt Linstows undervisning på Kunst- og Tegneskolen. Vinteren 1828 vikarierte han for stadskonduktøren i Kristiania, en stilling som han selv var ansøker til og som han med hensyn til kunnskaper i matematikk og arkitektur var kvalifisert til. Samme år blev han ansatt som byggmester ved gjenopbygningen av Fredrikshalds kirke og latinskole efter branden. Han var arkitekt for Det militære sykehus i Trondheim 1830. I 1831 fikk han i opdrag å fullføre Norges Banks bygning i Trondheims amt og lede oppførelsen av det nye Kriminalasylet. Han har også ledet arbeidet med hovedreparasjonen av Thomas Angells Hus i 1835.

Høegh var den første arkitekt som fikk befatning med Nidaros Domkirkens restaurering. Han ledet gjenreisningen av korhvelvet som måtte nedtas 1833. Som det eneste sakkyndige medlem av den første kgl. kommisjon i anledning av restaureringsarbeidet (komiteen av 17.1.1834), har han forfattet dens meget interessante innstillinger til kirkens fullstendige restaurering, og disse vidner om hans store interesse for denne opgave.

I 1833 blev han utnevnt til stadskonduktør i Bergen, men kunde på grunn av sitt arbeide ved Nidaros Domkirke ikke for alvor tiltre før 1835. Han holdt stadig sine forbindelser med Trondheim vedlike og var medlem av komiteen av 19.6. 1841 til utarbeidelse av bygningslov for byen. Hans første og største opgave i Bergen blev opførelsen av Katedralskolen. Han kalles ved den anledning "en bekjendt, særdeles duelig og erfaren arkitekt". Der stiltes ved denne bygning fra myndighetene spesielle krav til bygningens monumentalitet. Høeghs fornemme bygning er dessverre blitt påbygget. Hans annet monumental verk blev Norges Banks bygning i samme by, holdt i elegant ungrenessansestil. Et betydningsfullt arbeide er også det staselige Kronstad. Så har han bygget en trebygning for Bergens Museum, og tradisjonen tilskriver ham videre Fødselsstiftelsen ved Rådhuset, oprinnelig en privatbygning - , Bethania sykehus. Uren og Hellands hus på Fjøsanger. I det hele tatt ser det ut til at under H.s arbeidsår i Bergen lå omtrent all bygningsvirksomhet med nogen arkitektonisk pretensjon i byen og dens omegn i hans hender.

Alt i 1848 fratrer han sin stilling på grunn av sykdom. Han var en sikker og velskolert arkitekt og løste de få opgaver han under sin korte virksomhet blev stillet overfor med meget fin proporsjonssans.

Kilde

  • 1. Norsk biografisk leksikon, bind , s 407.
  • 2. Wikipedia
  • 3. Slekten Beyer

Eksterne lenker