WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ole Andreas Krogness

Fra WikiStrinda
Revisjon per 14. des. 2015 kl. 10:32 av Jan H (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ole Andreas Krogness

Kjøbmann Ole Andreas Krogness var født i Trondhjem den 27de mars 1802. Han var investor og en av grunnleggerne av Trolla Brug.

Som ung kom han til A. Solem og blev handelsbetjent i dennes forretning i Kjøbmandsgaten 42. Da Solem reiste til Kristiania i 1825, fulgte Krogness med. Omkring 1830 kom han tilbake og blev gift med enken efter Christopher Dahl, Anna Bergitte Moe. Han fortsatte den manufakturforretning hun hadde drevet, i ca. 20 år, i Olaf Trygvessøns gate 37.

Ved formandskapslovens ikrafttræden blev han valgt inn i bystyret, og var i en lang årrække medlem av bystyre og formandskap, en tid viceordfører (1854,1855). Fra 1836 til l847 var han suppleant til Norges Banks repræsentantskap og 1845-46 til direktionen, Siden var han medlem av direktionen, Han var også formand i Trondhjems Sparebanks direktion og i direktionen for Trondhjems Arbeiderforenings Spareskillingsbanken, forlikskommissær, formand i inspektionen for de Angellske stiftelser og i styret for asylene. Han var innvotert som æresmedlem av Trondhjems Arbeiderforening. Han var stortingsmann for Trondhjem l848, l851, 1857 og 1859-60, efterat han i 1845 hadde vært suppleant.

Krogness døde på sin gård Nidarø den 23. juni 1869.

Kilde

  • 1. Olav Henmo. Trondhjems mekaniske verksted 1843-1918
  • 2. Henrik Mathiesen. Trondhjems ordførere og viceordførere 1837-1919.