WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Olavsskrinet i Oktogonen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Olavsskrinet Illustratør: Carl-Fredrik Keller
Olavsskrinet var det største gullsmedarbeidet som ble skapt i Norge i middelalderen. Snorre Sturlason beskriver det som en stavkirke i miniatyr, med tak og dragehoder på gavlene og en buegang nederst. Det var beslått med forgylte sølvplater og edle stener. Inne i det store skrinet befant det seg en mindre kiste med liket av helgenkongen.

Erkebiskop Øystein Erlendsson )1161-88) startet byggingen av et nytt prektig kor i Nidarosdomen. Dette var åttekantet, med et midtrom og en omgang. Midtrommet hadde et høyt spisst tak som var synlig på lang avstand. etter en brann i 1328 ble Oktogonen ombygget og fikk sin nåværende form.

Hver Olsokdag (29. juli) ble skrinet båret ut i prosisjon gjennom byens gater.

Under reformasjonskampene brakte erkebiskop Olav Engelbrektsson Olavsskrinet i sikkerhet til Steinvikholm. Det slo mennene til den danske Christian 3 de to ytre skrinene i stykker. De sendte sølvet, gullet og de edle stenene til København.

Da svenskene erobret slottet i 1564, trakk de sølvnaglene ut av det visstnok gjenværende, opprinnelige skrinet, som de tok med seg da de flyktet, og gravde ned i Fløan kirke i Stjørdal.

Olavsskrinet ble deretter hentet til Trondheim. 8. juni i 1564 ble det satt ned i en åpen, murt grav i Nidarosdomen. Skrinet ble gjenstand for hemmelig dyrkelse. Fordi man mente mente denne dyrkelsen var overtroisk og forkastelig, ble graven etter kongelig befaling kastet til med jord i 1568.

Kilde