WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nordmenn i fangenskap 1940-1945

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Nordmenn i fangenskap 1940-1945
Nordmenn i fangenskap 1940-1945, oppslagsverk utgitt 1995 av Universitetsforlaget med Kristian Ottosen som prosjektleder.
Fangeleire i Tyskland

Boka gir en samlet oversikt over nordmenn som ble fengslet under 2. verdenskrig, i hovedsak av tyskerne i Norge. Bokas innledningskapittel oppsummerer bakgrunnen for fengslingene. Det gis en oversikt over ulike typer fengsler i Norge og i utlandet, særlig i Tyskland. Nordmenn i fangenskap i fransk Vest-Afrika, Nord-Afrika, Sovjetunionen og Japan omtales også i oppslagsverket.

I alfabetisk rekkefølge gis opplysninger over fengslede nordmenn på over 600 sider. Den arrestertes navn, tittel, fødselsdato, arrestdato, fengselets navn, fangenummer, evt. militær grad og tittel, tidspunkt for dødsfall/henrettelse under 2. verdenskrig, evt. overførsel til andre fengsler og tidspunkt for dette, samt dato for evt. løslatelse.

Boka inneholder kart som viser fengslenes plassering.

Statens Datatilsyn ga i brev av 12.11.1987 Foreningen av politiske fanger 1940-45 tillatelse til å føre et personregister over tidligere politiske fanger.

Kilder

Nordmenn i fangenskap 1940-1945. Universitetsforlaget 1995. Kristian Ottoson.

Se også