WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Nardo skole

Fra WikiStrinda
Revisjon per 22. jan. 2014 kl. 13:24 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Nardo skole 1997
Nardo skole i 2009
Nardo skole og Nardo barnehage. Foto: Jan Habberstad
Nardo skole-plan

Nardo skole, Sørenga 2, tidl. Sunnlandskrenten 16, er en barneskole med i underkant av 400 elever.

Nardo skal på oldnorsk ha betydd noe i retning av Njårds høyde, eller hov. Det bør altså i gammel tid ha stått et hov for guden Njård der. Nardogårdene var etter reformasjonen krongods etter å ha tilhørt erkebiskopen i middelalderen; men ble også senere i kirkelig eie. Dagens skoletomt lå på eiendommen til Nardo Søndre – også kalt Lille Nardo. Her brant bygningene i 1924, og gården ble utstykket til tomter i etterkrigstiden. I 1964 opphørte Strinda som egen kommune og strøket gikk over til Trondheim. Skolen har i dag litt røffe omgivelser som nabo til Omkjøringsvegen og et industriområde. Et adskillig vennligere preg har Ørdal gartneri som er skolens nabo i nord.

Nardo skole ble åpnet i 1969, samme år som skolekretsen ble opprettet. Tidligere hadde barna i området gått på Nidarvoll skole. Anlegget var en av de siste tradisjonelle klasseromsskolene som ble bygd i Trondheim, og var tegnet av arkitektene Johan Arnstad og Ottar Heggenhougen. Den opprinnelige bygningskroppen, et likesidet kvadrat i to etasjer pluss sokkel, og med flatt tak, er plassert i skråningen opp mot Sunnlandsskrenten. Midt i kvadratet er gymsalen – som strekker seg over to etasjer – plassert. Med sine vindusbånd og fasadeplater av sandblåst betong var det et tidstypisk, om enn nokså avvisende anlegg. Bygningstypen har to ”søsken”: Hallset og Kolstad skoler.

I 1997 ble et to- og enetasjes lite tilbygg i anleggets sørlige hjørne tatt i bruk, i anledning 6-årsreformen. Tilbygget var tegnet av samme arkitektfirma,. og var med sin brune murstein og gule vinduer preget av adskillig mer variasjon enn hoveddelen. Et stort rundt vindu var til og med lagt inn i fasaden. Dette bidro også til å skape et par beskyttede rom på skolegården, hvor det også ble anlagt et lite utendørsamfi.

Skolen ble revet i 2007 og ny skole ble innviet i 2008.

Nardo barnehage og Nardo skole er samlokalisert.


Se også


Kilde