WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

NM på ski 1948 og 1954

Fra WikiStrinda
Revisjon per 12. apr. 2020 kl. 10:00 av Jan H (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: Navigasjon, søk
Forside programmet 1948.
Forside programmet 1954.
Norsk mesterskap på ski fant sted på Strinda både i 1948 og 1954.

Her vises arenaområdet sør for Åsvang skole.

Bilde fra 1954. Arrangementet hadde start og målområde syd for Åsvang skole

2 av deltakerne

Bilde fra 1954. Nr. 53 er Magnar Estenstad - som vant rennet. Nr. 35 er kåre Hårklau.


Ordfører Per Almaas sin hilsning i 1948

VELKOMMEN TIL STRINDA

Strinda kommune hilser alle gjester velkommen til ski­ mesterskapet 1948. Det er en ære for vår idrettsungdom at arrangementet av dette mesterskap er betrodd Strinda Idrettslag, og det er en stor glede for alle strindinger å få så gjevt besøk.

Strinda er en av de eldste bygder i Trøndelag, og dannet sammen med nabobygder det kjente Strindafylket. Mange av gårdene ble ryddet av de første mennesker som busatte seg ved Trondheimsfjorden. Alle norske skolebarn kjenner nav­ net Lade.

Helt fra vår sagatid har Strinda vært det nærmeste, rikeste og viktigste oppland for byen, som vokste opp ved Nidelvas os, Norges hovedstad i mellomalderen.

Våre gjester vil se at bygda er brei og åpen og gir vidt utsyn.

Slik ville våre fedre ha det når de valgte plass for sine gårder.

I dag er Strinda en blanding av by og land, har et folketall på 25.000 og er den nest største landkommunen i Norge.

Idrettens stilling i Strinda er betydningsfull. Ca. 3.000 strindinger står tilsluttet et av de 14 idrettslag i bygda. Sam­ arbeidet mellom idrettslagene og de kommunale myndigheter er godt. Mange tiltak er satt i verk for å trekke flest mulig av innbyggerne ut i naturen i fritida.

Bygda har et herlig skiterreng. I vest By- og Byåsmarka, i øst Jonsvannstraktene. På vintersøndager kan en i disse trak­ tene se en stor del av Strindas befolkning på ski, og alle alderstrin og ferdighetsgrader er representert.

Interessen for skiidrett er stor både blant yngre og eldre, og bygda har hatt - og har flere landskjente skiløpere.

Dette mesterskapet vil stimulere interessen for vår herlige nasjonalsport. Samværet med de fremste representanter for skiidretten fra andre deler av landet, vil gi våre aktive løpere nye impulser.

Vi strindinger håper at våre gjester under mesterskapet må få tid til å lære litt av bygda og folket å kjenne.

Vi ønsker at mesterskapet må bli så vellykket som mulig, og at det også rent sportslig vil få det innhold og den betyd­ ning som alle håper på.

Fram for alt ønsker vi at alle vil like seg her og ta med seg de beste minner fra mesterskapet 1948.

Per Almaas ordfører.

Strinda Idrettslag sin hilsning i 1948

Velkommen til Strinda - til bygda med «Lade»
med streif av historiens - gulnede blade.
Hvor vikinger hugget - i stein sine runer.
Der kirken på høgda - med sørgepil luner
over de gravlagte, - henfarne slekter
og Nidelven favner - om bygda som vekter.
I dag er det Strinda - som innbyr til fest.
Sing godt, alle venner - velkommen hver gjest
til tevling i løypa, - til fredelig ferd
i kampen for æren, - en kamp uten sverd.
En strid om sekunder - og dyre minutter
en kappestrid mellom - de heilnorske gutter
fra nord og fra sør - fra fjellbygd og strand
som går inn for flagget - og Norge vårt land.
I atten åtteognitti - en vinterdag
fødtes vårt kjære idrettslag.
Bares til dåpen - en måneskinnskveld
og behørig kristnet - S. I. L.
Ble det så ordnet et skirenn engang
gjorde ikke guttene veien lang.
Da møtte de frem - hver eneste Strinding
med tjurubredd bjørkski - med spankrørsbinding
og heimgjorte staver - med kringle og pik.
Det var jo umulig - å følge en slik
innover løypa - og utover lia,
bare så vidt at vi - vant å ta tia
før'n forsvant - opp den andre sia.
Men det var ikke bare gutter som rente
jeg minnes også - en modig jente
som fløy over hoppet - og ble nummer 5.
Ta oss nu slike jenter frem.
Hun var ikke ensom i skjørteregimentet
langtifra - å nei da - det var flere som spente
skiene på seg og løfta - på stakken
og flagret i vei, over hoppet i bakken.
Men tiderne skifter - dagene går
dager blir uker - og ukerne år.
Ungdommen vokser - i visdom og alder
og kanskje det volder - iblant litt rabalder,
men ungdom er ungdom - den brøyter seg frem
og ingen som spør - etter hvem er hvem.
Det er ingen forskjell - på fattig og rike,
på idrettsplassen er alle like.
Så gikk da tiden - med seire og tap,
men en ting vi vant - det var kameratskap.
Med venner for livet - fra ungdommens dage
for det kan vi takke Idrettslaget.
Vi eldre, var også unge engang
men manglede både teknik og «slang».
Vi hadde ingen trener - som holdt oss under armen
nei, den tid, var det jenta - som holdt oss i varmen.
Hun heiet oss frem - når vi var i ilden
det var jo for oss som den rene promillen.
Men så kom de «grønne» en stor karavane
vi måtte forlate vår egen bane.
Der var vi oss sjøl - der rådde vi grunnen
men så kom den siste, bitre stunden
da vi måtte hilse - det siste farvel
og fire flagget - en vårlig kveld.
Men la oss dog her - kjære idrettsbror
minnes Per Sivles - manende ord:
«At det er er det store - og det er det glupe
at merkjet det stend - um mannen han stupe».


Ordfører Per Almaas sin hilsning i 1954

Velkommen til Strinda!

På vegne av Strinda kommune hilser jeg alle deltakere i ski­ mesterskapet 1954 velkommen til bygda. Det er en stor glede for alle strindinger - ja, for alle trøndere - at Skiforbundet igjen har iagt Norgesmesterskapet i 50 km. langrenn til Strinda. Jeg ser det som en stor ære for landsdelens skiløpere, og jeg tak­ ker Skiforbundet for at mesterskapet på ski 1954 er lagt til Trøn­ delag.

Strinda er en av de eldste bygder i Trøndelag, og mange av gårdene ble ryddet av de første mennesker som busatte seg ved Trondheimsfjorden. I dag er Strinda en blanding av by og land og har et folketall på 29,000 innbyggere.

Bygda er åpen med vidt utsyn, og har et herlig skiterreng, i vest Byåsmarka, i øst Estenstad- og Jonsvannstraktene. Her rr det et yrende liv på de store skisøndagene, da ofte hele fami­ lien fra eldste til yngste medlem, rykker ut i løypa. Interessen for skisporten er stor her i Trøndelag, og blant våre fremste ski­ idrettsmenn finner en mange trøndere.

Jeg ønsker at mesterskapet må bli vellykket, at det vil stimu­ lere interessen for skiidretten og gi vår skiungdom nye impulser og nytt pågangsmot. Så håper jeg at alle som er kommet til dette store arrangementet, vil ha glede av turen, og at de vil ta med seg glade minner og de beste inntrykk fra oppholdet her.

Per Almaas, ordfører.
Kilde

  • Bjørn Ulvin: NM på ski på Strinda i 1948 og 1954 side 43- 55. Artikkel i årbok 2003 for Strinda historielag.
  • Programmet for NM i 1948
  • Programmet for NM i 1954