WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Forskjell mellom versjoner av «Lykkens Prøve»

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
 
(18 mellomliggende revisjoner av 2 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
'''Lykkens Prøve''', gnr 9 bnr 32, lå like sør for Innherredsveien. Før 1807 var stedet en bygselplass som ble brukt av oberst ''Herman Nicolai Scharffenberg''. Fra 1807 tilhørte det lensmann Ole A. Wold. Her ble den ''første fastskolen i Strinda'' opprettet 1819 av [[Henrik Angell]]. I 1825-1839 ble det drevet kommunal yrkesskole eiendommen. Garver '''Nils Chr. Ebbesen''' opprettet et bevertningssted her i 1859 og eiendommen ble utparsellert fra 1874. Kommunen kjøpte i 1889 et område på 16 daa. av Lykkens prøve.
+
[[Bilde:Lademoen 1909-red 1.jpg|thumb|Kart 1909-utsnitt Lademoen]]'''Lykkens Prøve''', gnr 9 bnr 32, lå like sør for [[Innherredsvegen]], nærmere det store gatekrysset ved Lademoen kirke og der [[UFFA-huset]] ligger
 +
idag. Nær dette krysset lå også hovedbygningene to andre gårder, nemlig [[Eliplass]] og [[Voldsminde]].  
  
== Kilde ==
+
'Lykkens Prøve' som tidligere het '''«Scharffenbergplassen»''', spilte en viktig
 +
rolle i gamle [[Strinda]] [[Herred|herred]], i den tid dette strøket var det sentrale i Strinda
 +
kommune. Parsellen ble opprinnelig utskilt fra [[Rønningen]] gård. Det var en
 +
[[Bygsling|bygselplass]] som ble bebodd og drevet av oberst Herman Nicolai Scharffenberg.
 +
Han hadde eiendommen frem til 1807. Han eide husene på plassen, men i 1807
 +
solgte han dem til lensmann [[Ole A. Vold]]. Vold fikk også jordveien fradelt og
 +
kjøpt. I 1819 ble den [[Første faste skoler i Strinda |første faste skolen i Strinda]] holdt her. Fastskole var
 +
motsetningen til 'omgangsskolen' som var den vanlige skoleformen den gangen.
 +
På fastskolen var det vanlig at læreren og hans familie bodde og dit kom elevene
 +
til skolen. Ved omgangsskolen dro læreren fra grend til grend og holdt skole i et
 +
mer eller mindre egnet rom på en av gårdene. I årene 1825-1839 ble det også
 +
drevet en kommunal yrkesskole på 'Lykkens Prøve'.
 +
 
 +
Konstituerende møte i [[Strinda formannskap]] ble holdt der 8. november 1837.
 +
 
 +
I 1839 kjøpte soknepresten til Strinda, [[Henrik August Angell]], 'Lykkens
 +
Prøve'. Han opprettet en ny almueskole på gården, altså en ny fastskole. Den ble
 +
året etter flyttet til nabogården [[Eliplass]]. Den ble derfor senere kalt [[Eliplass skole]] og ble sentrum i det store [[Lademoen]] skoledistrikt slik vi finner det
 +
for eksempel i folketellingen for 1865. H. A. Angell foreslo at Strinda kommune
 +
skulle kjøpe Lykkens Prøve for å begynne en høyere skole der, men det ble
 +
nedstemt
 +
 
 +
I 1859 ble 'Lykkens Prøve' kjøpt av garver Nils Chr. Ebbesen som drev et
 +
stort bevertningssted der i noen år. Ved folketellingen i 1865 bodde det 14
 +
personer på gården som hadde to beboelseshus, Lykkens Prøve og Annalyst. I
 +
hovedhuset bodde Amt Pedersen Fosnæs med kone og fem ugifte barn. Den
 +
andre familien er tidligere sokneprest i Grytten i Romsdal, Nils Amoldus
 +
Carlsen med sin familie. Det var hans kone, Fru
 +
Anna Margrete, født Homemann, og deres fem ugifte barn med en tjenestepike
 +
fra Romsdal, 27 år gammel.
 +
 
 +
Fra 1874 ble arealet utparsellert og Strinda kommune kjøpte i 1889 16
 +
dekar grunn "til tomt for kirke og arbeiderboliger".
  
  
* 1. Trondheim byleksikon
+
== Kilde ==
 +
* Per Øverland (red.)Historieglimt fra Lade og Lademoen. Første samling
  
  
+
[[Kategori: Strindas historie]] [[Kategori:Lademoen]]
 
[[Kategori: Lystgårder]]   
 
[[Kategori: Lystgårder]]   
 +
[[Kategori:1819]][[Kategori:1825]] [[Kategori:1807]][[Kategori:1837]]
  
 
==Eksterne lenker==
 
==Eksterne lenker==
 
*[http://www.strindahistorielag.no/Wikibilder/Lademoen%201909-red.pdf  Kart 1909 over området]
 
*[http://www.strindahistorielag.no/Wikibilder/Lademoen%201909-red.pdf  Kart 1909 over området]

Nåværende revisjon fra 24. apr. 2017 kl. 11:00

Kart 1909-utsnitt Lademoen
Lykkens Prøve, gnr 9 bnr 32, lå like sør for Innherredsvegen, nærmere det store gatekrysset ved Lademoen kirke og der UFFA-huset ligger

idag. Nær dette krysset lå også hovedbygningene på to andre gårder, nemlig Eliplass og Voldsminde.

'Lykkens Prøve' som tidligere het «Scharffenbergplassen», spilte en viktig rolle i gamle Strinda herred, i den tid dette strøket var det sentrale i Strinda kommune. Parsellen ble opprinnelig utskilt fra Rønningen gård. Det var en bygselplass som ble bebodd og drevet av oberst Herman Nicolai Scharffenberg. Han hadde eiendommen frem til 1807. Han eide husene på plassen, men i 1807 solgte han dem til lensmann Ole A. Vold. Vold fikk også jordveien fradelt og kjøpt. I 1819 ble den første faste skolen i Strinda holdt her. Fastskole var motsetningen til 'omgangsskolen' som var den vanlige skoleformen den gangen. På fastskolen var det vanlig at læreren og hans familie bodde og dit kom elevene til skolen. Ved omgangsskolen dro læreren fra grend til grend og holdt skole i et mer eller mindre egnet rom på en av gårdene. I årene 1825-1839 ble det også drevet en kommunal yrkesskole på 'Lykkens Prøve'.

Konstituerende møte i Strinda formannskap ble holdt der 8. november 1837.

I 1839 kjøpte soknepresten til Strinda, Henrik August Angell, 'Lykkens Prøve'. Han opprettet en ny almueskole på gården, altså en ny fastskole. Den ble året etter flyttet til nabogården Eliplass. Den ble derfor senere kalt Eliplass skole og ble sentrum i det store Lademoen skoledistrikt slik vi finner det for eksempel i folketellingen for 1865. H. A. Angell foreslo at Strinda kommune skulle kjøpe Lykkens Prøve for å begynne en høyere skole der, men det ble nedstemt

I 1859 ble 'Lykkens Prøve' kjøpt av garver Nils Chr. Ebbesen som drev et stort bevertningssted der i noen år. Ved folketellingen i 1865 bodde det 14 personer på gården som hadde to beboelseshus, Lykkens Prøve og Annalyst. I hovedhuset bodde Amt Pedersen Fosnæs med kone og fem ugifte barn. Den andre familien er tidligere sokneprest i Grytten i Romsdal, Nils Amoldus Carlsen med sin familie. Det var hans kone, Fru Anna Margrete, født Homemann, og deres fem ugifte barn med en tjenestepike fra Romsdal, 27 år gammel.

Fra 1874 ble arealet utparsellert og Strinda kommune kjøpte i 1889 16 dekar grunn "til tomt for kirke og arbeiderboliger".


Kilde

  • Per Øverland (red.)Historieglimt fra Lade og Lademoen. Første samling

Eksterne lenker