WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Leira naturreservat

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Leira naturreservat, på østsiden av Nidelva mellom Nedre Leirfoss og Øvre Leirfoss, opprettet 1987; omfatter 90 daa. Fredningen som skjedde 6.februar 1987, skal beskytte en typisk gråor/almeskog med rik bunnvegetasjon.

Her er også et rikt fugleliv med bøksanger, kjernebiter og stjertmeis. I Nidelva kan en i tillegg se våtmarksfugler som sangsvane, stokkand, laksand, kvinand og fossekall. Vintererle har hekket ved Nedre Leirfoss.


Kilde

  • Trondheim Byleksikon 1996
  • Naturvernområder i Trondheimsregionen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag