WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lars Solberg (arkitekt)

Fra WikiStrinda
Revisjon per 20. feb. 2023 kl. 11:59 av Janh (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Lars Solberg
Lars Solbergs gravsted

Arkitekt Lars Solberg (12.10.1858 i Strinda-10.05.1921) var sønn av gårdbruker på Ugla gård i Strinden, Peder Nielsen Solberg (25.3.1816 i Soknedalen-25.12.1892 i Trondheim) og Berit Sivertsdatter Solberg (11.12.1817 i Soknedal-17.1.1899 i Trondheim).

Gift i Levanger 22.9.1893 med Johanne Augusta Floan ( 20.3.1867 i Levanger-22.6.1930), datter av Johannes Floan og Oline Rønning. Barn:, Ingeborg Solberg,

Var elev ved Trondhjems tekniske læreanstalt fra 1874, uteksaminert 1877 på mekanisk-teknisk linje,og senere lærer i kunsthistorie og formlære ved samme skole. Tok avsluttende arkitektstudium ved den tekniske høiskole i Hannover i 1880.Sluttet som overlærer ved Trondhjems Tekniske Mellomskole i 1919.

Det forste betydelige byggearbeide han gjennemførte, var en om- og tilbygning av Bergens Børs. et oppdrag han fikk efter å ha seiret i en arkitektkonkurranse i 1886. Det blev i realiteten en ny og statelig bygning som han utformet helt i nyrennessansens ånd, og han høstet dengang megen anerkjennelse for dette arbeide. Men først og fremst var det Trondheim, Trøndelag og Nord-Norge som blev hans arbeidsfelt. I Trondheim oppførte han - til å begynne med (1901-1903) i samarbeide med arkitekt, senere stadskonduktor Johan Christensen - en rekke store og monumentale bygninger som fremdeles danner karakteristiske trekk i bybilledet.

Arkitekt for blant annet Ilevollen 2, Norges Bank, Hjørnet i Britannia hotell, Trondhjems tekniske Læreanstalts bygning senere rådhuset, Frimurerlogen, Håndtverkerforeningen, Bispehaugen skole, Lademoen skole, Lilleby skole, Østmarka sykehus og Strinda kirke.

Lars Solberg var medlem av Trondheim formannskap 1895-1901. Av styret for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum var han medlem fra oprettelsen. Han var også i flere år formann i Trondhjems Arkitektforening. Som uttrykk for den store anseelse han nød blandt landets arkitekter, utnevnte Norske Arkitekters Landsforbund han i 1918 til sitt første æresmedlem.

Kilde

  • 1. Trondhjems tekniske læreanstalt 1870-1895.
  • 2. Slægten Haanshus-Soelberg av Apoteker L.F.Haanshus-1913.
  • 3. O. Alstad. Trondhjemsteknikkernes matrikkel 1875-1915.
  • 4. Erling Gjone - Norsk biografisk leksikon