WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Lademoen skole

Fra WikiStrinda
Revisjon per 5. jan. 2022 kl. 08:11 av Sture (diskusjon | bidrag)
Hopp til navigering Hopp til søk
Innvielsdagen 1906.

Lademoen fikk sin første fastskole allerede i 1819 da Strinda skolekommisjon kjøpte eiendommen Lykkens prøve til bruk som skole. Eiendommen lå ved Innherredsveien, og tomten ble senere grunn for Lademoen kirke. Lykkens prøve ble i 1839 kjøpt av sogneprest Henrik A. Angell. Han opprettet en ny skole på stedet i 1841, og den ble samme år flyttet til Eliplass.

Hovedbygningen på Eliplass var oppført i 1810, en toetasjes tømmerbygning med høyt valmtak. Fra 1841 tilhørte eiendommen Lade skolekommune, som ble innlemmet i Trondheim i 1892. Trondheim kommune kjøpte Eliplass i 1899. Eliplass skole ble også kalt Sætherskolen etter skolebestyrer Simon Sæther (1820-89), som var lærer der fra 1866. Huset ble revet i 1906, og det meste av grunnen ble lagt ut til park og tomt for Lademoen skole.

Nytt skolebygg

Etter århundreskiftet 1900 samlet næringslivets menn seg til motstand mot 1890-årenes "municipalsocialisme". Til tross for at det kunne dokumenteres en skrikende mangel på klasserom, var det likevel en sterk fløy blant høyregruppene som satte seg steilt mot alle forslag om nybygging da planene for Lademoen skole ble behandlet av bystyret 3. mars 1904.

Lademobarna måtte kunne omdirigeres til Ilaskolen, til loftet på Kalvskinnet skole eller til det gamle epidemilasarettet i Ilsvika. Mot 14 stemmer ble det likevel bevilget kr 275 000,- til realisering av byggeplanene.

Da Lademoens folkeskole sto ferdig høsten 1906, hadde byen fått 24 nye, moderne klasserom til disposisjon.

1940 - 1945

Beslagleggelsesbevis på Lademoen skole.
Foto: Ukjent/kilde: Trondheim byarkiv

Det var overlærer Sigurd Snekvik som ledet skolen i de vanskelige krigsårene. Han var overlærer fra 1938 til 1950.

Lademoen skole ble tatt til kaserne for tyske soldater i mai 1940, og de hadde den i alle okkupasjonsårene. Lærerne og elevene måtte holde omgangsskole som i gamle dager. Undervisningen gikk sin gang i mange og uhensiktsmessige lokaler. Det var klasser i Melkforsyningen, Lademoen barnehage, Bakkestrandens bedehus, Husmorskolen, Kvinnelig Handelsstand, Baklandet skole, Singsaker skole, Den kommunale middelskole og Den borgerlige realskole. Denne spredningen over hele byen skapte meget vanskelige skoleforhold.

En annen ting som satte ned effektiviteten av skolearbeidet, var de andre vanskene i krigsårene, som dårlig kosthold og mangel på sko og klær. Det stadige trakasseri av lærerpersonalet bidro også til å skape utrivelige arbeidsforhold. Under lærerstriden i 1942 ble flere av lærerne her ved skolen arrestert.

Våren 1945 ble først norske polititropper fra Sverige og siden engelske soldater innkvartert på Lademoen skole.

Først i oktober kunne en begynne å pusse opp klasserommene. Skolebygningen var sterkt nedslitt og ramponert, og svært mye av utstyret på skolen var kommet bort.


Lademoen skole juni 2010.
Foto: Jan Habberstad

Fra begynnelsen av 1960-tallet var skolen realskole. Etter innføringen av 9-årig skole, kom den første 7.-klassen høsten 1964. Da sto også et nytt bygg ferdig med bl.a. gymnastikksal og sløydsal. Lademoen skole tjente som ungdomsskole til 1993. Da ble skolebygningen tatt i bruk som atelierer for bildende kunstnere.

Se også

Kilde

Litteratur

  • Kristen Aspaas. Lademoen skole i 50 år.

Eksterne lenker