WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Lade skoles musikkorps

Fra WikiStrinda
Revisjon per 26. okt. 2018 kl. 11:59 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: Navigasjon, søk
Lademoen skoles guttemusikkorps 1955
Oppmars musikkstevne Ranheim 1955
Foto: Odd Rønning
Medalje musikkstevne Ranheim 1955
Lademoen skoles guttemusikkorps 1958
Foto: Klaus Forbregd/NTNU UB Lisens: CC BY-NC-SA 4.0 ID: FB-58-008-E1-08_01

Lade skoles musikkorps ble stiftet 7. mai 1954 som Lademoen skoles guttemusikkorps.

I 1951 ble det nedsatt en komite som skulle forsøke å skaffe midler til kjøp av instrumenter til et framtid skolekorps på Lademoen skole: Sverre Dreier, Johannes Aavik og Asbjørn Skjærseth foruten formannen Johan P. Rønne. På vegne av skolekorpset søkte komiteen hvert år Trondheim kommune om støtte. Det ble arrangert en tilstelning i gymsalen på Lademoen skole til inntekt for korpset. Noen interesserte bedrifter i Østbyen ytet også finansiell støtte, og en henvendelse til foreldrene i skolekretsen førte til slutt til at komiteen februar 1954 disponerte en kapital på kr 12.000,- som var tilstrekkelig for innkjøp av instrumenter.

Nå ble Per Bye ansatt som ansvarlig leder og skolens overlærer Karl Paulsen som forretningsfører. Sistnevnte var veldig interessert i det nye tilbudet for guttene, og ofret mye av sin fritid på korpset. Den 02.02. 1954 ble de første lærerne til korpset uttatt av Østbyen Musikkforenings medlemmer. De var.:

  • Johan P. Rønne - notelærer
  • Arnold Bergmann - kornetter
  • Aksel Kleven - kornetter
  • Alf Iversen - horn
  • Anton Aagesen - tenor og baryton
  • Johan Dreier - tenor og baryton
  • Arne Johansen - basser
  • Sverre Dreier -slagverk

Det besluttet å kjøpe inn 36 instrumenter, og disse ble levert på skolen fredag 9. april 1954. Den 8. mai ble 48 gutter uttatt, og notelære og instrumentlære begynte samme dag. På øvelsen 10.09.1955 ble det delt ut 40 instrumenter som guttene skulle begynne å øve på hjemme. De øvrige 20 måtte fortsette på notekurset. Den 22.10.1955 ble det anskaffet ytterligere 10 instrumenter og likeledes ble det anskaffet 2 nye en uke senere, slik at det da bare var 8 av 60 som kun hadde notelære.

Til det første samspillet onsdag 24.11.1955 var det innkalt 22 gutter og det viste seg at samspill var populært. Det første nummer som ble spilt var "Deilig er jorden". Og med den låten debuterte korpset med 31 gutter på et foreldremøte ved skolen fredag 17.12.1955 Med dett var første etappe nådd.

Korpset hadde på sin debut ikke uniformer, noe som kanskje mødrene la spesielt merke til. Så mødreforeningen som ble stiftet på et foreldremøte den 29.10.1955 så på det som sin første oppgave å skaffe guttene uniformer. Og med en god og arbeidsom mødrestab på 25 stk. ble det søndag 15. mai 1955, et år etter starten, delt ut uniformer til 60 stolte gutter som gledet seg til 17. mai. Den 11.-12. juni deltok guttene på sitt første stevne, på Ranheim.

Den 28.06.1955 reiset 76 av korpsets 90 gutter til Skien, hvor 12.000 guttemusikanter deltok. Korpset ble stevnets femte største korps, på tross av at en del gutter ikke ble med.

Opplæringen på treblåseinstrumenter ble vel forberedt, da Reidun Aune hadde hatt "kandidatene" til note- og blokkfløyteopplæring hele det siste året. Det ble musikkfenrik Torbjørn Fossum fra Forsvarets distriktsmusikkorps som skulle undervise disse, i første omgang uavhengig av hovedkorpset, det ble mødreforeningen som kjøpte inn 10 klarinetter til en verdi av kr. 6.000,- .

Korpset deltok på Landsstevnet for skolemusikkorps i Trondheim 1958 27.06.- 2.7.

Høsten 1961 var det mye snakk om hva man skulle gjøre med korpset, da Lademoen skole skulle gå over til å bli realskole i 1962. Etter mye om og men ble det vedtatt at de skulle snakke med overlæreren ved Lade skole om denne kunne tenke seg å ta over korpset. Overlæreren, frøken Strand, var glad på skolens vegne for å få korpset overført til Lade skole, og hun takket mødreforeningen for at de hadde lovet å fortsette. Hun var litt skeptisk til økonomien, lønnen til instruktører og dirigent, men med det kommunale tillegget, og ved hjelp av foreldreforeningen ved skolen regnet hun med at det skulle gå bra.

Våren 1962 ble det før slutten på sesongen delt ut hederstegn til en del personer som takk for all den innsats de hadde gjort for korpset, til herr Malvik og herr Døsvik. Den siste korpsdag på Lademoen var 20.06.1962.

Overflyttingen til Lade førte mye arbeid med seg. Denne ble overlatt til K. Isdahl og P. Malvik som hele september drev med forberedelsene, med hjelp av fru Torvaldsen, fru Husby og fru Rønnes. Det ble Torvaldsens' som tok seg av å oppbevare instrumenter og noter. 30 gutter fra Lademoen hadde sagt seg villige til å fortsette, og med disse ble det overført 60 uniformer og likeså mange instrumenter, pluss en del penger. Det viste seg at dette ble en heldig løsning på problemene, idet en hel gjeng av guttene nå soknet til Lade skole; men et nytt problem dukket opp, de måtte skaffe ny dirigent. Johan P. Rønne som hadde vært korpsets leder og formann, samt dirigent i 8 år, ville nå gå av, og det ble Arnold Widding som overtok. Hans arbeid startet først i februar 1963.

Øvelsene på Lade tok til i oktober med en hel del instruktører. Disse jobbet sammen med dirigenten, og sommeren 1963 viste Lade Skoles Musikkorps seg for første gang i gatene på Lade. De som jobbet som instruktører var G. Almås, O. Nord, J. Vårvik, A. Aagesen, Kr. Isdahl og T. Blomstrøm.

Ved Lade skole var det flere jenter som viste en veldig interesse for å få være med, og våren 1963 ble det sydd skjørt til 16 jenter som nå var med i samspillkorpset.

Litteratur

Kilde

  • Liv Bang Nilsen: Særoppgave Lade skoles musikkorps

Eksterne lenker