WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Løveapoteket

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Løve Løveapoteket.jpg
Løveapoteket i Kongens gt.
Løveapotekets hus fra ca. 1770 på Sverresborg folkemuseum
Løveapoteket i Telegrafbygningen ca. 1960
Løveapoteket eldre interiør
Interiør Sverresborg museum.
Foto: Sverresborg musem
Løveapoteket i Thomas Angels gt.

Løveapoteket ble opprettet 1.7.1661 som det første apoteket i Trondheim, og var det eneste apoteket i byen til 1811. Det var blant de fire første apotekene som ble etablert i Norge, etter at kongen i 1537 bestemte at Danmark-Norge skulle ha et eget apotekvesen. Det første kom i Bergen i 1588, så fulgte Kristiania, Stavanger og Trondheim.

Det hadde tilhold i Søndre gate 6 før brannen i 1681. Fra 1681 ble Løveapoteket liggende i Apotekerveita på hjørnet av Kongens gate. Fra ca 1770 i Kongens gade 6 i Trondheim.

I 1936 flyttet Løveapoteket til Telegrafbygningen i Kongens gt. 8.

I 1964 ble apotekets adresse Thomas Angells gate 20.

Da Byhaven åpnet, flyttet Løveapoteket dit under navnet Vitusapotek Løven 16.09.1999.

Huset fra ca. 1770 i Kongens gate 6 i Trondheim er nå flyttet til Sverresborg folkemuseum. Det er apoteket fra 1936 som vises i Gammelbyen på Sverresborg.


Litteratur

  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957


Apotekere

Første apoteker var Cyriacus Cathe (-1675) som hadde vært svend hos hofapoteker Didrik Strube i København. 4. mars 1668 fikk Cathe også bevillingen til å gjelde for sin kone Maren Jacobsdatter Lund. Hun giftet seg på nytt 6.5.1877 med neste apoteker Arnoldus von Westen (2.1.1643 på Lolland- 1898).

Enken fikk 18.5.1700 bevilling til å drive apoteket, og hun ble gift med begge efterfølgerne, Johan Michael Eitel (-1703) og Johan Julius von Strachen (1677 i Slagelse -1748).

Neste apoteker ble Otto Sommer (1718 i Skien- 23.1.1793), sønn av rådmann i Skien Iver Sommer og Boel von Cappelen. Sommer mottok bevilling 1745.

Johan Friederich Ackermann ( 1743 i Lytjenburg- 12.11.1811), søkte om bevilling som apoteker i Trondhjem i 1781 etter 10 år i Otto Sommers tjeneste. Han mottok bevilling i 1782.

Jørgen Carsten Müller (12.3.1773 i Høirup - 31.7.1845) kom til Trondheim i 1809 som Ackermanns assistent. Han fikk bevilling 21.4.1810 og etterfulgte provisor Nils Krutzen i 1811 "der forlod Apotheket mod Müllers vidende". I 1834 flyttet han apoteket fra gårdens østre til dens vestre side.

Hans sønn Christian Friderich Müller etterfulgte han i 1845, men solgte apoteket i 1851.

Robert Nicolai Hirsch kjøpte Løveapoteket i 1851 og drev dette til sin død i 1894. Han ble etterfulgt av sønnen Robertus Jacobus Hirsch(1902 - 1923) og senere av sønnesønnen Robert Nicolai von Hirsch 1927 - 1957).


Andre apotekere

Se også

  • Bymuseet på Sverresborg

Kilde

  • Flood. Norges apothekere
  • Oddlaug Marstein. Legeliv i Trondheim. Trondheim stadsfysikats første 238 år.
  • Norges apotek og deres innehavere / utgitt av Norges apotekerforening. 1957, 1960, 1972 og 2000.