WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Løsmassekart for Strinda

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Løsmasser er dannet i sluttfasen av siste istid og etter isavsmeltingen. De fleste av løsmassetypene kan bare dannes av breer eller smeltevann fra breer, eller ved senere erosjon og omlagring av slike avsetninger.

Det finnes også løsmasser som er dannet på stedet etter isavsmeltingen, som for eksempel torvjordarter og forvitringsmateriale.


Utsnitt av NGUs løsmassekart for Trondheim Med tillatelse fra Harald Sveian, NGU vises et utdrag over løsmassekart for Trondheim kommune

Tegnforklaring for NGUs løsmassekart for Trondheim

Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999


Eksterne lenker