WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Johan B. Rian

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Johan B. Rian
Foto: Strinda bygdebok

Johan Bergsveinson Rian (født 31. mai 1906 i Trondheim, død 14. februar 1975 i Trondheim) var den første hjelpepresten på Byåsen. Han tiltrådte 1. mai 1935.

Foreldre var handelsfullmektig Bergsvein Rian og Gurå f. Bjørnås. Han ble gift med Kjellrun, f. Telstad, født i Trondheim 2. april 1909, død 27.12.1988 i Trondheim.

Rian tok artium ved Trondheim katedralskole i 1926 og embetseksamen og praktisk teologisk eksamen ved Menighetsfakultetet i 1931, begge med Laud. Etter eksamen ble han ansatt som redaksjonssekretær i avholdsbladet Folket. I april 1933 ble han landssekretær i Norges kirkelige Landslag, og ordinert til denne stillingen i Oslo 22. mars.

I Strinda virket han til 31. januar 1938.

Han flyttet da til Stavanger, hvor han var lærer i gammeltestamentlige fag og kirkehistorie ved Det norske misjonsselskaps misjonsskole. Her var han til misjonsskolen i 1940 ble overtatt av okkupasjonsmakten.

16. januar 1941 ble han utnevnt til sokneprest i Leksvik, residerende kapellan i Lademoen i 1952 (bosted Katrinelyst), residerende kapellan i Nidaros domkirke 1960, sokneprest og domprost samme sted 1968.

Rian foreleste i gammeltestamentlig bibelvitenskap ved Norges lærerhøgskole 1956-68, og han redigerte «Årbok for Den norske kirke 1961-64» og gav ellers ut en rekke lokalhistoriske publikasjoner, hvorav bidragene «Kirke og folk» og «Skolehistorie» i «Strinda bygdebok bind 2» er det viktigste. Han skrev også jubileumsskrifter til Havstein og Leksvik kirker.

Rian gikk av med pensjon i 1974.


Litteratur

  • Strinda bygdebok bind 2 1947
  • Trygve Lysaker og Dagfinn Rian: "Domprost Johan B. Rians viktigste publikasjoner. En bibliografi". Trondhjemske Samlinger, bind 10, hefte 1 - 1976
  • Kristen Aspaas: "Johan B. Rian" Trondhjemske Samlinger, bind 10, hefte 1 - 1976
  • Strinda bygdebok


Kilde

  • Strinda bygdebok
  • Dagfinn Rian