WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Joachim Frederik Vind

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Joachim Frederik Vind (også Wind, født i København 11. mars 1634, død Trondhjems kongsgård 3. juni 1687), var stiftamtmann i Trondhjem.

Han var sønn av admiral Jørgen Vind og Ingeborg Holgersdatter Ulfstand. I sitt 20. år reiste han utenlands for å studere, blant annet til Orléans. Etter hjemkomsten ble han sekretær i Kancelliet, hoffjunker og tranchermester (forskjærer) i 7 år ved Frederik IIIs hoff. Han dro som frivillig i krigen mot Carl Gustav. I 1672 ble han kancelliråd og kom i mars 1673 til Trondhjem som viseamtmann hos sin svigerfar Ove Bjelke. Denne døde samme år, og Joachim ble stiftsamtmann samme sted. I denne stillingen fikk han en del å gjøre med arbeiderurolighetene på Røros. Etter å ha vært svak i lengre tid, døde han på Trondhjems kongsgård den 3. juni 1687, og ble bisatt i Nidarosdomen.

Vind var gift 3 ganger:

  • Anne Cathrine Frederiksdatter Budde, rentemester Peder Vibes enke (datter av Frederik Budde til Tøllist på Øsel)
  • Else Jørgensdatter Urup, med hvem han fikk barna Anne Cathrine og Jørgen
  • Maren Ovesdatter Bielke, med hvem han fikk barna Regitze Margrete og Else Marie

Han nevnes som eier av Gjerdrup på Sjælland som han fikk med sin første kone, og Vosborg i Jylland, som han tredje kone medbragte ham.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit SkjelbredKilde

  • Denne artikkelen er helt eller delvis basert på artikkelen «Joachim Frederik Vind» fra Wikipedia på bokmål. For å se bidragsytere; se «historikk» knyttet til den opprinnelige artikkelen og «historikk» knyttet til denne siden.