WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Jacob Schavland Gram

Fra WikiStrinda
Revisjon per 16. des. 2021 kl. 20:10 av Janh (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Schavland Gram

Jacob Schavland Gram (6.10.1783 Kjesbu i Ogndal - 19.1.1843 i Trondhjem) var sønn av proprietær og proviantskriver ved Gulstad Kobberverk i Ogndal, David Andreas Gram og Elen Einarsdatter Schavland.

Han ble gift 1. 19.oktober 1813 med Ingeborg Henrikke Henriksdtr. Fokseth (1788 -2.3.1825). Gift 2.i Trondhjem 22. juli 1828 med Inger Marie Bing (21.8.1798 i Trondhjem - 22.4.1852), datter av kjøpmann Fredrik Bing og Gjertrud Marie Breche.

Barn i første ekteskap; David Andreas Gram (20.12.1812-1858), Elen Gram (født 18.7.1814 i Trondheim-), hun gift med Nils Rosing Parelius, Inger Gram, (født 18.03.1816, død 24.05.1869), hun gift med Rasmus Brochman Lossius, ( 21. mai 1826 i Hemne - 13. januar 1900 i Kristiansund)- Kjøbmand Kr.sund , og Einar Schavland Gram (28.9.1817 i Trondheim - 23.12.1885) se Einar Gram - ordfører og Marit Gram (født 31.1.1819 i Trondheim- død 10.11.1876 i Kr.sund), hun gift 23.09.1845 med Rasmus Brochman Hegge Parelius,( født 28.05.1821).

Barn i 2. ekteskap: Marie Gram, (født 24.02.1839 i Trondheim) , gift 14.09.1865 i Bakke krk. med Johan Jørgen Johansen Lossius,( født 24.09.1835- død i Molde), kjøbmand i Kr.sund.

Gram er en av de første blant de mange unge trøndere som fikk sin teoretisk utdannelse for forretningslivet ved Green Row Academy, Cumberland, England en skole som ble søkt herfra i et par generasjoner. Firmaet Jacob Schavland Gram som han grunnla efterpå i Trondhjem, omfattet datidens vanlige kjøpmannsforret ninger, eksport- og importhandel, redervirksomhet m. v., men firmaet fikk særlig interesser i skogsdrift og trelasthandel. Gjennom decennier var Grams firma et av de ledende nordenfjells i disse bransjer. Gram var ved arv eier av betydelige landeiendommer i Innherred hvor han sammen med familien eller andre kjøpte ytterligere flere store bruk. Med faren, proprietær David Andreas Gram på Vibe og sin eldre bror, rittmester Einar Schavland Gram pa Værnes gård som medinteressenter samlet han således omkring 1810 jordegodskomplekset Helge- Rein- By i Stod. Gram's eide tilslutt over femti garder i Stod og Snåsa, de fleste med skog og sagbruk. Sammen med firmaet Jenssen & Co. i Trondhjem kjøpte Gram i 1822 de Wesselske jordegods i Stjørdalen, opprinnelig samlet av familien Wessel, det omfattet Tangen bruk og Forbygden m. v. Disse eiendommer ble senere overtatt av Jenssen & Co. alene.

Gram var medlem av Trondhjems Kommunestyre fra formannskapsloven av 1837 trådte i kraft. Han var representant for Trondhjem på Stortinget fra 1830 til 1839, valgtes også 1842, men unnslo seg. Blant hans øvrige verv kan nevnes at han var medlem av Trondhjems Sparebanks direksjon og Norges Banks representantskap, engelsk konsul.

I Trondhjem var Gram eier av en gård i Strandgaten, naværende matr. 35 i Olav Tryggvasons gate. Denne eiendom solgte han til kjøpmann Wilhelm Schüren da han i 1827 kjøpte Gramgården, som den ble kalt senere i Kjøpmannsgaten, oppført efter bybrannen 1708 med borgermester Hans Hagerup, som byggherre. Gram eide også Schøningsdal i Bymarka, som landsted, navnet Gramskaret straks ovenfor er et minne om denne tilknytningen til stedet .

Konsul Jacob Schavland Gram var en kunnskapsrik mann. Som ovf. nevnt sluttet han seg i de politisk bevegede tider omkring 1814 med begeistring til patriotene og selvstendighetspartiet. Han døde i Trondhjem 19. januar 1843.

Gram var Harmoniens kasserer fra 1817 til 1821, i 1825- 26 var han formann i komiteen for delvis ominnredning m. v. av selskapets bygning. de følgende to år var han selskapets første bygningsdirektør. Som presiderende direktør fungerte han fra april til oktober 1828 da han fratrådte efter eget ønske.


Kilde

  • 1. Consul Chr. Thaulow. Personalhistorie, s 437.
  • 2. Trondheimsbasen 2018
  • 3. Olaus Schmidt. Klubselskabet Harmonien 1813-1963