WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Innhold Strinda bygdebok 2

Fra WikiStrinda
Revisjon per 12. jan. 2015 kl. 12:41 av Knut (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Forside bind 2

Strinda bygdebok bind 2 ble utgitt av Strinda bygdebokkomité i 1947. Formann var skoleinspektør H. Osnes.

Innhold:

Kirke og folk side 1
Tro og tilbedelse før kristendommen side 1
Den kristne middelalderen side 9
Kirkene i middelalderen side 16
Geistligheten og geistelige forhold i middelalderen side 25
Klostervesenet side 30
Det åndelige livet side 42
Kirken og jorda side 48
Reformasjonshundreåret side 52
Kirkene på 1600-tallet side 63
Strindaprestenes kår side 87
Åndelige og moralske forhold på 1600-tallet side 107
Kirkelivet fra 1700 til 1850 side 115
Kirkene i privateie side 124
Kirkenes tilstand 1700-1850 side 130
Prestene i Strinda 1700-1850 side 154
Fra pietisme til haugianisme side 171
Nye kirker kommer i Strinda side 185
Sokneprester, kapellaner og hjelpeprester i Strinda side 209

Skolehistorie side 236
Skolen i Strinda før 1739 side 236
Skoleloven av 1827 side 236
Fastskole og omgangsskole side 249
Skoleloven av 1860 side 267
Lærere og lærerinner i Strinda side 287
Skoleloven av 1889 side 295
Skolen i Strinda etter 1936 side 315

Landbruk og bondeyrke side 330
Landbrukets utvikling i Strinda side 330

Skogen i Strinda side 433

Dyrelivet i Strinda side 447

Planteveksten i Strinda side 451

Industriell virksomhet i Strinda i eldre tid side 471
Leira - det priviligerte sagbruk og andre foretak side 471
Ranheim Bruk side 496
Mostadmarken Jernverk i Strinda bygdebok side 507
Fabrikkene Lysholmsminde i Devlehavn side 512
Broder Lysholm Krogs papirmølle Forsøget side 517
Strinden Teglverk i Strinda bygdebok side 525
Byggeskikk i Strinda side 528
Strinda og byen- byutvidinger side 554
Lov og rett side 562

Les hele boka: Scannet Strinda bygdebok bind 2

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 2. bind.