WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ilavassdraget

Fra WikiStrinda
Revisjon per 19. jun. 2017 kl. 09:52 av Torbjorn (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk

Ilavassdraget, vannforekomst nr 123-67-R, lengde 7 km. Nedslagsfelt: 9,7 km2, normalvannføring: 25 l/sek, minstevannføring 2-3 l/sek. Vannføring ved 10-års-flom: 9 m3/sek, vannføring ved 1000-års-flom: 18 m3/sek.

Vassdraget løper ut i Trondheimsfjorden ved Ila. Flere dammer ligger i vassdraget, Kobberdammen, Baklidammen, Theisendammen og Reservedammen.

Ilabekken og Møllehaugen 1896
Ilabekken (1936)
Foto: Trondheim Byarkiv

Ilabekken, også kalt Ihleelven/ Kvennhusbekken, har allerede fra middelalderen skaffet vannkraft til veie for mølle- og sagbruk. Denne virksomheten tok slutt i 1890-årene. Ilabekken var byens viktigste vannkilde, hvor folk hentet vann som et tillegg til det ofte dårlige brønnvannet. I 1777 ble det første vannverket i Trondheim åpnet,med inntak fra Ilabekken og rørledninger ut til 12 vannposter i byen, og det var brannsjef Johan Daniel Berlin som ledet byggearbeidet. Dette hadde inntak på kote 55. Fra inntaksdammen der hvor Benneches vei nå går, gikk ledninger av utboredefurustokker inntil Midtbyen. I 1863 ble det bygget et nytt anlegg med inntakshus og det ble bruktstøpejernsrør. Denne dammen ble rasert ved flere anledninger. En ny konstruksjon ble anlagt i 1842 og dammen fungerte til 1863, da inntaket ble flyttet til Reservedammen.

Ilavassdraget var drikkevannskilde for byen fra 1777 til 1979. Ilabekken har fra gammelt av gitt grunnlag for næringsvirksomhet og arbeidsplasser i Ila. I tillegg til mølle og vannverk, lå det stavsag, kobbermølle, reperbane og blekevoller her. Ilsvikøra ble bygd fra siste halvdel av 1700-tallet på en sandør vest for Ilabekken. Her boddevesentlig byfiskere, sjøfolk og trelastarbeidere. Ilsvikøra har flere ganger vært i fare for å bli nedbygd til næringsformål, men er nå registrert som bevaringsområde for bolig.

Ilabekken har gjennom tidene vært en yndet lekeplass for barn. Her har de vadet, badet og fisket. Ilabekken er et flomfarlig vassdrag. Den verste flomkatastrofen i Ila fant sted i 1791. Etter sterk snøsmelting og fem dagers regn, raste demningene ved Kobberdammen og Teisendammen sammen. Flommen tok med seg møllehusene, 6 bolighus og 22 menneskeliv gikk tapt. Dette er den eneste damulykken i Norge som har krevd menneskeliv (2008).

Før gjenåpninga i 2006 gikk Ilabekken i kulvert fra Benneches vei til fjorden, totalt ca 700 meter. Forbi Ilsvikøra ble 100 meter av bekken lagt i rør ca1910. Flybilde fra 1951 viser at bekken gikk åpen fra Mellomila og sørover. Først på 50-tallet ble bekken lagt i rør forbi Ila pir. På 1940-tallet ble deler av bekken lagt i kulvert mellom Hanskemakerbakken og Roald Amundsens vei i forbindelse med bygging av jernbanespor fra Marienborg til lastetomta for Killingdal gruver vest i Ila. Jernbanesporet gikk der kulpen er plassert i dag. I første halvdel av 1960-tallet var bekken lagt i kulvert fra Benneches vei.

I august 2006 ble bekken gjenåpnet, og i juni 2008 ble Iladalen gjort tilgjengelig som friområde.

Ilabekken har vært en av de mest påvirkede bekker av forurensing, med store tilførsler av urenset kloakk. Vannkvaliteten på den lukkede strekningen har vært meget dårlig de siste 20-30 årene før gjenåpningen. Bekken har tapt sitt naturlige biologiske mangfold, blant annet har sjøørreten vært borte siden først på 1900-tallet. Det nye bekkeløpet får nå friskt vann fra øvre deler av vassdraget. Det er lagt vekt på å sikre livsvilkår for sjøørret, med gyte- og oppvekstområder. Ilabekken har potensialet til å bli sjøørretproduserende opp til fossen nord for Roald Amundsens vei.

Ilabekken 1951

Flyfoto Widerøes flyveselskap 1951 med Trondhjems Nagle og Spikerfabrikk AS ved Ilabekkens utløp i Ilsvikøra


Se også


Kilder

  • 1. Vann-Nett
  • 2. Byutvikling Iladalen. Trondheim kommune

Eksterne lenker