WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


I Karolinernes fotspor 1718-1719

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Armfeldts rute gjennom Trøndelag 1718. NB! Tidsangivelser følger gammel tidsregning, dvs. 11 dager tidligere enn dagens dato.
Tekst til Armfeldts rute gjennom Trøndelag 1718.
Tekst til Armfeldts rute gjennom Trøndelag 1718.

I Karolinernes fotspor 1718-1719 er et samarbeidsprosjekt "Armfeldts karoliner" som startet i 1996. Ideen er å samordne og utvikle det lokale engasjementet rundt karolinerhistorien i Trøndelag og Jämtland. Koordinator for arbeidet er Naboer AB.

Sverige ble utsatt for en handelsblokade og Karl 12. samlet våren 1718 en ny "Karolinsk hær". Den skulle angripe og erobre Norge, noe som skulle styrke Sveriges stilling som krigsmakt.

Den 52-årige generaølløytnant Carl Gustav Armfeldt ble utpekt til å lede den jemtlandske hæren. Han var født i Finland, men hadde sine aner på Frøsøn. Kongens ordre til Armfeldt var å ta Trondheim innen seks uker. Felttoget startet i Duved.

Da hæren startet marsjen mot Trøndelag bestod følget av 10.073 mennesker, 6721 hester og 2.500 krøtter, i tillegg til 727 skysskarer med hest og lass. Vel halve mannskapet kom fra finske regimenter. 84 mann rømte eller ble hengt i tida fra august 1700 til februar 1719.

General Armfeldt og hans hær møtte stor motstand i Trøndelag og ble sterkt forsinket. hans hær var sterkt svekket da den kom til Trondheim, og angrepet på byen og Kristiansten festning ble oppgitt. General Reinhold de la Barre var Armfeldts nærmeste mann under felttoget. Generalmajor Vincents Budde hadde kommandoen over den nordenfjeldske hæren i Trøndelag.

30. november 1718 blir Karl 12. skutt ved Fredriksten festning i Halden. Svenskenes tilbaketog gjennom Gauldalen starter midt i desember.

Totalt døde 3.700 mann, derav vel 3.000 på fjellet mellom Bukkhammeren i Haltdalen og Handöl i Sverige. 451 soldater fikk avskjed etter felttoget grunnet frostskader. Et stort antall sivile både i Trøndelag og Jämtland døde av sult og sykdom som følge av felttoget.

Permanente utstillinger/gjenstander:, se nr. på infobrosjyre

Infopunkter: , se nr på infobrosjyre

 • 7. Handöl, Åre
 • 8. Stene skanse, Verdal
 • 9. Forradalen, Stjørdal
 • 10. Fersdalen, Meråker
 • 11. Nordpå fjellstue, Holtålen
 • 12. Storerikvollen, Tydal

Monumenter og minnesmerker:, se nr på infobrosjyre

 • 1. Åre Turistbyrå, Åre
 • 7. Monument i Handöl, Åre
 • 9. Peter Långstrøm og Peder Fornes, Forradalen, Stjørdal
 • 16. Levring, Verdal
 • 28. Hårbörstamonumentet i Björnänge, Åre
 • 29. Bustvalenmonumentet, Åre
 • 30. A4-monumentet ved LV5-bygningen, Åre
 • 33. Duved skanse, Åre

Øvrige steder av interesse:

 • NY: Tesli Nedre i Strinda - Armfeldts Leir i 1718
 • 7. Karolinergrav og lappekapell i Handöl, Åre
 • 13. Skånes skanse, Levanger
 • 14. Langsteinpasset, Levanger
 • 15. Karolinergrav i Sul, Verdal
 • 17. Hjerpe skanse, Åre
 • 18. Åre gamle kirke, Åre
 • 19. Skalstugevegen
 • 20. Karolinerleden, Åre
 • 21. Merraskardfjellet, Meråker
 • 22. Ranglan/Enan Åre
 • 24. Skansen i Böle, Häggsjön, Åre
 • 25. Hærtjønna, Tydal
 • 26. Svensklegret, Tydal
 • 27. Haltdalen stavkirke, Sverresborg
 • Ny. Haltdalen stavkirke, Haltdalen
 • 31. Karolinergrav ved Hilmo, Tydal
 • 32. Gammelgården på Østby, Tydal

Jacob Breda Bulls dikt "Armfelt paa Tydalsfjellene" Diktet står i samlingen "Af Norges Frihedssagn", som finnes i bokhylla på Nasjonalbibliotekets nettside nb.no

Jacob Breda Bulls dikt "Armfelt paa Tydalsfjellene"

Kilder

 • Armfeldts karoliner
 • Wikipedia

Se også

Eksterne lenker