WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Hydroconsult - Erik Ræstad

Fra WikiStrinda
Revisjon per 6. aug. 2016 kl. 09:02 av Jan H (diskusjon | bidrag)

Hopp til: Navigasjon, søk

Hydroconsult - Sivilingeniør Erik Ræstad AS , rådgivende ingeniørkontor på Lysaker i Bærum, etablert 1972 av Erik Ræstad i kopaniskap med Terje Gimming, Alf Sværen og Rolf Snarset. Firmaet hadde kontorlokaler i Drammensveien 339 på Lysaker i 2. etasje der Asker og Bærum transportsentral holdt til, og der Caltex/Texacostasjonen nær avkjøringen til daværende Fornebu flyplass.

Det var ingeniør Erik Ræstad som i 1954 etablerte firmaet Sivilingeniør Erik Ræstad. I 1962 gikk firmaet over til aksjeselskap med avdelingssjefene som aksjonærer. Disse var Alf Sværen, John Grønseth, Per A. Bakkejord og Johan D. Holst. Firmaet var partner i Unicon.

Firmaet drev konsulentkontor med landsomfattende tjenester innen hydrologi, vannforsyning, vanningsanlegg, avløpsanlegg mm. Firmaet ble oppløst på 1980-tallet.

Øvrige ansatte: Thomas Bjønnes, Jan Habberstad, Steinar Dannevig, Gjert Gjertsen, Rolf Snarset, Helge Høydal, ? Pedersen, ? Mangset, Arne Hansen, Thomas Øiestad, Ulf? Riise.

Jan Habberstad forteller:


Jeg begynte hos Hydrokonsult- Erik Ræstad i januar 1974. Dette var min første jobb etter å ha blitt utdannet på NTH Bygningsingeniøravdelingen i 1973. Firmaet var landsledende innen hydrologi og beregninger knyttet til vannkraftutbygginger. Jeg var vannverksplanlegger sammen med Terje Gimming, som selv hadde erfaring fra prosjektering av vanningsanlegg og hydraulikk. Mine første oppgaver var å være landmåler med tachymetrering av traseer for Eikesdal vannverk i Eresfjord, og Eresfjord vannverk og vanningsanlegg i samme kommune. Oppdragene kom som følge av at kommunen fikk erstatning etter omfattende kraftutbygging i samme område.

Senere ble det tilsvarende oppmåling og planlegging ved Stod vannverk i Steinkjer og vannforsyning til Tømra ved Selbusjøen i Selbu. Endel særlig spennende utfordringer ble det også: Eksport av drikkevann med tankskip fra Norge ble utredet. Design og hydrauliske beregninger av vannkanon fra Skuteng A/S til bruk på supplybåter. Feltarbeid var det mye av - En våt sommer gikk jeg sammenhengende i 3 døgn langs Åbjøravassdraget for å vurdere mulig vegutbygging

Vinteren 1976 fikk jeg tilbud om å opprette avdelingskontor for et firma jeg tidligere hadde hatt kortidsoppdrag for, og så ble det tur til Prosjektering AS - Bodø, dette etter drøyt 2 år med mange spennende oppdrag ved kontoret på Lysaker.

Større prosjekter i Hydrokonsult referanseliste:

  • Vann fra Holsfjord til Oslo, Asker og Bærum
  • Vanningsnlegg for Eresfjord og Eikesdal i Nesset kommune
  • Vannforsyning til Inderøy kommune
  • Fullrenseanlegg i Mo, Nord-Odal kommune
  • Østerdalsskjønnet
  • Regional vannforsyning til Jæren
  • Frosta vannverk
  • Steinkjer vannverk

Kilde

  • 1. Jan Habberstads privatarkiv
  • 2. 10 år som rådgivere- Sivilingeniør Erik Ræstad A/S 1954-1964.