WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Hevet fjordbunn omformes

Fra WikiStrinda
Revisjon per 3. feb. 2014 kl. 11:38 av Jan (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: Navigasjon, søk

Elvene og bekkene i Trondheimsområdet gravde seg dypt ned i den hevete og tørrlagte fjordbunnen da landet hevet seg. Elvene fraktet med seg millioner av kubikkmeter sand og slam nedover dalene til nye avsetninger på stadig lavere nivå. Denne gravingen forverret stabilitetsforholdene og utløste stadig nye skred. Nidelva nådde ned på fjell ved Øvre Leirfoss og Nedre Leirfoss, noe som bremset den videre nedskjæringen.

Elvenedskjæringer ved Nidelva

Flyfoto fra 1998 tatt av H. Tollefsen Flyveselskap for NGU. Fotoet viser elvenedskjæring langs Nidelva. Ved Ekle (E) ser vi at elva har skåret seg gjennom israndavsetningen. Langs resten av elveløpet er det dype nedskjæringer i leire. Enkelte steder som ved Nedre Leirfoss (NL) og Øvre Leirfoss (ØL), har elva skåret seg ned til fast fjell slik at elvas graving har opphørt. L viser til Leira, F viser til Fossegrenda.

Moholt ble mye av den opprinnelige jevne leirflaten bevart, mens det andre steder i Trondheim ble mange rasgroper og skredgroper. Massen ble så avsatt på deltaer der elva munnet ut i fjorden. [[Elvedelta ved Nardo]] er et slikt eksempel som forteller hvor Elvemunningen lå for 8800 år siden.


Elvesletter langs Nidelva

Flyfoto fra 1998 tatt av H. Tollefsen Flyveselskap for NGU. Ved Stavne kirkegård (S) og ved Tilfredshet kirkegård (T) vises terrasser der sandsletter ble avsatt for 4.500- 3.500 år siden.

Kilde

  • 1. Trondheim kommune løsmassekart. Målestokk 1: 50.000. Utarbeidet av A. Reite, H.Sveian og E. Erichsen. NGU 1999
  • 2. NGU Gråsteinen 5. Trondheim fra istid til nåtid-landskapshistorie og løsmasser. Reite, Sveian og Erichsen.


Eksterne lenker