WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Heimdal - de første årene

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

I 1855 ble linjen oppstukket for Nyvegen fra Ilevollen til til Klætbroen i Leinstrand. Linjen går gjennom Nydalen og Bjørndalen til Heimdal. Det var Morten Lyng LossiusLade som stakk opp linjen og beregnet kostnaden til 50.000 spesiedaler.

Det var Lossius som ga de store myrene navnet Heimdal.

Det første huset som ble bygget på Heimdal var oppført av Ditlev Balle Blom i 1856. I 1857 bygget Fredrik Unhjem på Fredriksminde. I 1857 bygget Sivert Flatås og kalte stedet Nygård. Samme år bygget Einar Tanem på Etamsminde. I 1858 kom Heimstad bygget av Anders Skjetleinflaten. Vilhelmsmyren ble bygget av Vilhelm Vinkler, Sørmoen av Iver Skjetleinflaten, sønn av lensmann Skjetlein. Søbstadmoen bygget av Anders Høiem ble også kalt Bufolddalen. Kiil var eid av buntmaker Vang, Syverud av Hans Høiem. Solbakken av Sivert Høiem.

I 1858 var Nyvegen ferdigbygget og tatt i bruk og i september 1858 ble det første telegram sendt mellom Trondhjem og Kristiania. I 1862-63 ble Heimdal jernbanestasjon bygd, og i 1864 ble Størenbanen åpnet.

I 1860-årene kom Knudstuen med skrædder Knud Rø. I Heimstua var Anders Kregnes, i Rostendal Ole Kjærrem.. På Blomsminde var Ditlev Blom og på Brudal var Jens Brudal

Kilder

  • Heimdal historielag. Årsskrift 2010