WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Harald Holthe

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Harald Holthe
Harald Bredo Holthe (4.7.1878 i Kristiania- 15.7.1952 i Trondheim) var sønn av lærer Eystein Holthe og Berte Jacobsen. Gift 1 den 19.9.1908 i Oslo med Helga Schulz (14.1.1881 - 1927). Gift 2 den 5.10.1929 med Borgny Bendz, datter av kjøpmann i Oslo C.A.Bendz. 3 barn.

Harald Bredo Holthe tok juridisk embedseksamen våren 1902. Dommerfullmektig ved Gauldal sorenskriverembede 1903-06. Overrettssakfører 1906. Fullmektig hos overrettsakfører Olaf Smedal i Trondheim 1906-07. Eget kontor i Trondheim fra 1907. Høyesterettsadvokat 1925.

Dommer ved Trondheim Byrett 1920-22. Fast beskikket forsvarer ved Selbu og Strinda herredsrett fra 1921. Medlem av hovedstyret for Den Norske Sakførerforening 1924-30, viceformann 1928-30. Medlem av Trondheim Bystyre 1919-22. Ordfører i Representantskapet for Røros Kobberverk fra 1928.

Harald Holthe var ved krigens utbrudd i 1940 Stortingets juridiske rådgiver og medlem av Stortingets folkerettskommisjon . Han var Konstituert fylkesmann i Sør-Trøndelag fra frigøringen i 1945 til Johan Cappelen gjenopptok embedet..

Barn: Anni Margrethe Holte (1909-), Harald Harald Holthe (overrettssakfører)(1912-), Tore Holthe (1914-).

Kilde

  • 1. Sverre M. Halbo. Norges advokater og sakførere 1932
  • 2. Bjørn Steenstrup. Hvem er hvem 1948