WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gravfeltet på Solem Øvre

Fra WikiStrinda
Revisjon per 9. des. 2014 kl. 08:53 av Jan (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Gravfeltet ved Jonsvatnet
Gravfeltet på Solem Øvre

Gravfeltet på Solem Øvre omfatter 11 gravhauger, hvorav 5 var tilbake i 1939. I 3 av gravhaugene ble det funnet biter av leirkar, noe som tyder på at gravfunnet går tilbake til eldre jernalder. Funnet ligger ved Åskirken og ble kartlagt av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i 1931.

Et av de eldste vegfarene i Strinda har gått forbi her mellom Tjønnstuggu ved Solemstjønna i nord, langs nordøstre kant av Reppesåsen, langs Solemskleiva og over til vadestedet ved Valen nær Valset-ved Jonsvatnet.

Utdrag fra Kulturminnesøk ID 6873:

Beskrivelse: Lengst i N på liten kolle på NNØ-SSV-gående smalt bergdrag, S for og i kant med den gammel ferdselsvei. 1. Klart markert, rund, steinblandet haug med antydning til fotgrøft. Tydelig i terrenget. Rundkamp, bruddstein, grus og muld, oppsmuldret fløssberg. Tynt, gresstrovdekke, noe småkratt på SV-del og mot V. Haugen er nå meget ødelagt pga utbedring av veien. Hele NØ-del er fjernet, og endel masse er tilført. Formen derfor noe uregelmessig. På østsiden en helle, 0,5x0,5 m. Mål: D 5,5, h 1,2 m. Ved kontrollregistrering i 1997 er haugen sterkt redusert og sees kun som en svak forhøyning i beitelandet.

Utdrag fra Askeladden:

4 steinbl. rundhauger, 3 steinbl.hauger, rest. av liten haug? Lengst i N på liten kolle på NNØ-SSV-gående smalt bergdrag, S for og i kant med den gammel ferdselsvei. 1. Klart markert, rund, steinblandet haug med antydning til fotgrøft. Tydelig i terrenget. Rundkamp, bruddstein, grus og muld, oppsmuldret fløssberg. Tynt, gresstrovdekke, noe småkratt på SV-del og mot V. Haugen er nå meget ødelagt pga utbedring av veien. Hele NØ-del er fjernet, og endel masse er tilført. Formen derfor noe uregelmessig. På østsiden en helle, 0,5x0,5 m. Mål: D 5,5, h 1,2 m. Ved kontrollregistrering i 1997 er haugen sterkt redusert og sees kun som en svak forhøyning i beitelandet. I dalsenkningen 12 m V for 1, i kant med veien: 2. Godt markert, flat, noe steinblandet rundhaug. Lite tydelig i terrenget. Tett gresstorvdekke, småkrattbevokst - ligger i fuktig terreng. Et stort rektangulært krater 2x2 m, 0,5 m dypt i sentrum. Mål: D 5,5 m, h 0,7 m. 8m V for 2 i kant med veien og 16 m SØ for grind på toppen av høyde: 3. Godt markert, rund, noe steinblandet haug, med tydelig fotgrøft. Fremtredende i terrenget. Krater i sentrum, 2x1,3 m Ø-V, 0,4 m dypt. Tykt grestorvdekke - krattbevokst. Bjørk vokser (i 1997) i sentrum av haugen. I kant med, og NØ for haugen, en stor stein på 1x1 m.. Mål: D 7 m, h 0,7 m. Rett S, kant i kant med 3: 4. Flat, vid tydelig markert rundhaug med fotgrøft. Trer dårlig frem i terrenget. Sumpmark. Delvis gjemt av småkratt og buskvegetasjon - tett grastorvdekke. Svak forsenkning i sentrum. Mål: D 5 m, h 0,3 m. 20 m SV for 4, og ca 40 m S for brekket på kanten av høyden der det er en grind på tvers av den gamle ferdselsvegen: 5. Tydelig markert, rund, noe steinblandet rundhaug - noe utydelig fotgrøft. Klart fremtredende i terrenget. Sumpmark - tett gresstorvdekke - småvegetasjon. I 1997: bevokst med granskog. Fordypning i sentrum 1x0,5 m, dybde 0,3 m. Mål: D 6 m, h 0,5 m. I kanten av 5: Fordypning i jordoverflaten, kan være restene av en liten haug? 10 m S for 1 lenger ut på bergdraget, en uregelmessig steinblandet haug. Endel store bruddstein stikker opp- grunnfjellet i dagen på S- Siden. Naturdannelse? Tradisjon: Et kapell skal ha stått her for lenge siden - derav lokalitetsnavnet , Iflg Hans Engen.

Kilder

  • 1. Merete Moe Henriksen. Historiske vegfar i Strinda. Årbok for Strinda historielag 2003
  • 2. Theodor Petersen. Oldtidsminner i Strinda. Strinda bygdebok bind 1 s 44.
  • 3. Kulturminnesøk


Se også

Eksterne lenker