WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Gisvoll

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Eiendommer ved Lia pukkverk

Gisvoll, gnr 114 bnr 1, ligger ved Bratsbergvegen. Rygh uttaler at navnet er avledet av mannsnavnet Geitir. Etter dette skulle Gisvoll betegne en rydning, tilhørende en mann som het Geitir. Navnet skrives i 1559 Gedsuoldt, i 1590 Gisuoldt, senere Goswold og Gisvold.

Gisvoll var kirkegods. Av gårdens samlede skyld på 1 spand hørte 2 øre 12 markl. under bispestolen og og de resterende 12 markl. tilhørte Lade kirke.

I 1773 gikk gården over i privat eie, idet kjøpmann i Trondhjem, Thomas Jelstrup-I, etter kgl. bevilgning av Kristian VII fikk den ved makeskifte mot gårdene Randum og Hollum i Skogn prestegjeld. I 1795 ble Gisvoll ved auksjon i Thomas Jelstrups stervbo solgt til hans bror Christian Jelstrup. Han solgte samme år den halve del av gården til prokurator Mons Lie. Begge gårdene var fremdeles bortbykslet til leilendinger. Som sådan nevnes i 1790 Jakob Estensen og Svend Anderssen som var sønner av de nevnte leilendinger. De var også brukere ved tellingen i 1801. I 1811 kjøpte Anders Svendsen, forannevnte Svend Andersens sønn, den delen som hadde tilhørt Mons Lie, og i 1823 også den som hadde tilhørt Christian Jelstrup. Derved ble atter Gisvoll samlet på en hånd. Fra 1850 var forannevntes sønn Svend Anderssen eier av gården, og etter han sønnen Sivert Svendsen. Fra denne familien emigrerer endel av familien til Amerika.

I 1889 solgtes den ved auksjon til driftsbestyrer Karl Joachim Haugen. I 1904 solgte Carl Haugen til Elling Sakariassen Viken fra Jølster i Sunnfjord. Elling Viken eide også Granåsen gård i Strinda fra 1915 til 1918. I 1919 overdrog han Gisvoll til sønnen Nils Viken.

Nils Viken (24.6.1894 i Strinda- 28.5.1985) ble gift med Magda Kristine Stoland (23.10.1894 i Hemne- 14.11.1963), datter av Ragnild og Severin Stoland. Barn Ingeborg (1.10.1919-), Sverre Viken (4.4.1921- 7.11.1975), Erling Viken (20.6.1923 - 1943), Nils Margido Viken (30.1.1934- 18.6.1998).

Nils Erling Viken (1955-) driver gården i 2013.

Foto: Strinda bygdebok 1

Gården Gisvoll. Bilde fra Strinda bygdebok bind 1


Gisvoll i april 2013. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Norges bebyggelse