WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gildevangen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Gildevangen
Foto: Thonhotels.no
Hovedinngangen er i finhugget marmor.
Foto: Tom Heldal. NGU

Gildevangen, Søndre gate 22b, ble reist av byggmester Johannes Moe og fabrikkeier Bernhard Brænne i 1907-09. Moe hadde kjøpt tomten sammen med en annen byggmester, Paul Hansen, i 1899, men Hansen døde før byggeplanene ble realisert. Gården ble bygd som en kombinert forretnings- og leiegård og fikk butikker i første etasje, restaurant i andre etasje, og kontorer og leiligheter i tredje etasje.

Jakob Holmgren var bygningens arkitekt. Gården har en borglignende form i samtidens internasjonalt populære jugendstil. med runde hjørnetårn, gavler og karnapper, og bygningen har i tillegg fått et tydelig klart nasjonalt innslag med en grovt tilhugd granittstein i fasadene, såkalt råkopp. I Gildevangen er det også benyttet marmor, og vi ser i den nylig renoverte fasaden at fargene veksler mellom rosa og hvit. Dette er den eneste bygningen i Trondheim der vi finner marmor fra Eide på Nordmøre.

Bondeungdomslaget i Nidaros kjøpte den store gården i 1911. Gildevangen var et navn som passet godt inn i Bondeungdomslagets historisknasjonale fundament. I følge sagaen hadde Trondheim sin gildehall nede ved fjorden i dette området. Området rundt ble kalt Gildevangen eller Gjelvangen. og dette navnet kan ha blitt bevart i den lokale tradisjonen. I hvert fall er det brukt om en gård i nærheten i skriftlige kilder fra 1600-tallet, samt i det gamle navnet Gjelvangveita på vestsiden av Bondeungdomslagets eiendom.

Bondeungdomslaget i Nidaros tok selv i bruk lokalene i gårdens andre etasje til «kaffistove» og leide ut butikklokalene i første etasje de første årene bl.a. til Bertine Fornes eftf. garnhandel, Jenssen & Aas A/S, Jernvare- og malervareforretning, Sverre Øiens sigarforretning og Sawosnicks urmaker- og musikkforretning. I toppetasjen etablerte fotografen Hilfling-Rasmussen seg med leilighet og atelier.

I 1928 ble det reist et tilbygg i samme stil på vestre del av tomten, tegnet av arkitekt K. Tellefsen. Det ble så startet hotelldrift i gården, noe som har vedvart i alle år siden, parallelt med videre bruk av lokalene til butikker og restauranter. I 1991 solgte Bondeungdomslaget i Nidaros gården til hotellkjeden Rainbow Hotels. En ny fløy med 32 rom utvidet i 1997 kapasiteten til 110 rom. Og det ble videre utvidet med 55 rom i en ny gård på naboeiendommen Søndre gate i 2009, nå med navnet Thon Hotell Gildevangen.

Kilde

  • NGU
  • Per R. Christiansen. Hus med hedersmerke-historiske bygninger i Trondheim. Tapir akademisk forlag 2009