WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune, Trondheim kommune og Trøndelag fylke.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Gildevangen

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Gildevangen
Foto: Thonhotels.no
Hovedinngangen er i finhugget marmor.
Foto: Tom Heldal. NGU
Gildevangen, Søndre gate 22b, ble reist av byggmester Johannes Moe og fabrikkeier Bernhard Brænne i 1907-09. Moe hadde kjøpt tomten sammen med en annen byggmester, Paul Hansen, i 1899, men Hansen døde før byggeplanene ble realisert. Gården ble bygd som en kombinert forretnings- og leiegård og fikk butikker i første etasje, restaurant i andre etasje, og kontorer og leiligheter i tredje etasje.

Jakob Holmgren var bygningens arkitekt. Gården har en borglignende form i samtidens internasjonalt populære jugendstil. med runde hjørnetårn, gavler og karnapper, og bygningen har i tillegg fått et tydelig klart nasjonalt innslag med en grovt tilhugd granittstein i fasadene, såkalt råkopp. I Gildevangen er det også benyttet marmor, og vi ser i den nylig renoverte fasaden at fargene veksler mellom rosa og hvit. Dette er den eneste bygningen i Trondheim der vi finner marmor fra Eide på Nordmøre.

Bondeungdomslaget i Nidaros kjøpte den store gården i 1911. Gildevangen var et navn som passet godt inn i Bondeungdomslagets historisknasjonale fundament. I følge sagaen hadde Trondheim sin gildehall nede ved fjorden i dette området. Området rundt ble kalt Gildevangen eller Gjelvangen. og dette navnet kan ha blitt bevart i den lokale tradisjonen. I hvert fall er det brukt om en gård i nærheten i skriftlige kilder fra 1600-tallet, samt i det gamle navnet Gjelvangveita på vestsiden av Bondeungdomslagets eiendom.

Bondeungdomslaget i Nidaros tok selv i bruk lokalene i gårdens andre etasje til «kaffistove» og leide ut butikklokalene i første etasje de første årene bl.a. til Bertine Fornes eftf. garnhandel, Jenssen & Aas A/S, Jernvare- og malervareforretning, Sverre Øiens sigarforretning og Sawosnicks urmaker- og musikkforretning. I toppetasjen etablerte fotografen Hilfling-Rasmussen seg med leilighet og atelier.

I 1928 ble det reist et tilbygg i samme stil på vestre del av tomten, tegnet av arkitekt K. Tellefsen. Det ble så startet hotelldrift i gården, noe som har vedvart i alle år siden, parallelt med videre bruk av lokalene til butikker og restauranter. I 1991 solgte Bondeungdomslaget i Nidaros gården til hotellkjeden Rainbow Hotels. En ny fløy med 32 rom utvidet i 1997 kapasiteten til 110 rom. Og det ble videre utvidet med 55 rom i en ny gård på naboeiendommen Søndre gate i 2009, nå med navnet Thon Hotell Gildevangen.

Kilde

  • NGU
  • Per R. Christiansen. Hus med hedersmerke-historiske bygninger i Trondheim. Tapir akademisk forlag 2009